Home Strategija razvoja
Strategija razvoja

Poziv na partnerstvo u procesu izrade Strategije razvoja općine Ilijaš 2021.-2027.godina

alt

Odluka o pokretanju procesa i imenovanju Komisije za izradu strategije razvoja općine ilijaš za period 2021-2027.godine

alt

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 2018-2022. GODINE

altPreuzeti čitav dokument

Preambula

Općina Ilijaš je u proteklom periodu realizirala niz značajnih koraka koji danas predstavljaju dobru polaznu osnovu za daljnje razvojno planiranje i nesmetani nastavak razvoja općine Ilijaš u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i savremenim evropskim i svjetskim tokovima. S obzirom na činjenicu da je danas suštinsko pitanje u svim razvijenim zemljama jačanje uloge i kapaciteta lokalnih zajednica i razvijanje svijesti o lokalnom održivom razvoju, tako je i Općina Ilijaš prepoznala potrebu da sistemski pristupi problematici vlastitog razvoja, i to na način da se osigura ubrzani razvoj općine Ilijaš, uz poštivanje načela održivog i ravnomjernog razvoja, u smislu da se u istoj mjeri vodi računa o svim oblastima razvoja lokalne zajednice: ekonomskom i ruralnom razvoju, zaštiti i unapređenju životne sredine, razvoju infrastrukture, te društvenom razvoju.

Kako je Bosna i Hercegovina jasno opredijeljena i akter je procesa evropskih integracija kao i drugih međunarodnih tokova, samim tim su i lokalne zajednice u BiH u obavezi da primijene načela usklađenosti vlastitih razvojnih strategija sa međunarodnim strateškim dokumentima i strateškim dokumentima viših nivoa vlasti u BiH, posebno u pogledu podržanosti ciljeva, programa i projekata sa viših nivoa vlasti, na aktuelne sektorske strategije i druge planske dokumente od interesa za održivi razvoj, usvojene na nivou BiH, FBiH, Kantona Sarajevo i Sarajevske ekonomske makroregije.

Osim navedenog Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 32/17) utvrđeni su ciljevi i principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, tako da jedinice lokalne samouprave mogu donositi svoje strategije razvoja na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima FBiH i kantona, a u skladu sa svojim nadležnostima. Poštivajući obavezu usklađenosti strategija jedinica lokalnih zajednica sa strategijama viših nivoa vlasti, Komisija za izradu Strategije je u samom postupku izrade ovog strateškog dokumenta vodila računa o poštivanju principa horizontalne i vertikalne koordinacije i usklađenosti sa postojećim strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, te usklađenosti sa postojećim sektorskim strategijama na lokalnom nivou. U metodološkom smislu, sa ciljem potpune usklađenosti sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, u postupku izrade ovog strateškog dokumenta u potpunosti je primijenjen princip primjene razvojnih pravaca (strateških ciljeva, prioritetnih ciljeva i mjera), definiranih unutar Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, u okvirima nadležnosti Općine Ilijaš, kao lokalne zajednice u sastavu Kantona Sarajevo.

Tokom izrade Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. Komisija za izradu Strategije je vršila provjeru usklađenosti predložene Strategije sa sljedećim strateškim, razvojnim i akcionim dokumentima, te projektima viših nivoa vlasti, i to:

 • Strateški okvir za BiH
 • Strategija razvoja statistike BiH 2020.
 • Državna strategija BiH za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010. (u primjeni)
 • Akcioni plan za djecu BiH 2015-2018.
 • Revidirani akcioni plan BiH o obrazovnim potrebama Roma
 • Strategija kulturne politike u BiH
 • Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH
 • Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH 2010-2019.
 • Strategije razvoja FBiH 2010-2020.
 • Strategija zaštite okoliša FBiH
 • Strategija upravljanja vodama FBiH 2010-2022.
 • Plan upravljanja otpadom FBiH
 • Transportna strategija FBiH 2016-2030.
 • Projekat: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH
 • Projekat: Razvoj industrijske politike u FBiH
 • Program ekonomskih reformi u FBiH 2016-2018.
 • Akcioni plan realizacije projekta “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH"
 • Akcioni plan FBiH za realizaciju Reformske agenda za period 2015-2018.
 • Strategija jačanja funkcije službi za zapošljavanje
 • Strategija razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole (PFIC) u FBiH
 • Strategije razvoja turizma FBiH 2008-2018.
 • Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015-2018.
 • Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH 2012-2020.
 • Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH 2008-2018.
 • Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema u FBiH 2008-2018.
 • Strategija za razvoj primarne zdravstvene zaštite u FBiH
 • Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH 2010-2019.
 • Strategija zdravlje i mladi u FBiH
 • Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020.
 • Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015-2020.
 • Prijedlog – Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016-2021.

Strategija održivog razvoja općine Ilijaš 2018-2020. je integralni strateški dokument od posebnog značaja, koji definira održivi razvoj kao ciljno orijentiran, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utječe na sve aspekte života (ekonomski, socijalni, ekološki i institucionalni) na lokalnom nivou. U Strategiji se potencira izrada modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanja ili znatno smanjuje utjecaje koji prijete ili štete zdravoj životnoj sredini i prirodnim resursima.

Općina Ilijaš trenutno ima usvojene sljedeće sektorske i planske dokumente u primjeni:

 • Plan upravljanja otpadom
 • Strategija prema mladima općine Ilijaš

Svi navedeni razvojni dokumenti, njihovi ciljevi, kao i budžetsko-planska dokumentacija Općine Ilijaš, Kantona Sarajevo i FBiH uzeti su u obzir pri izradi Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018. do 2022. godine.

Da bi se stekli i drugi neophodni preduslovi za izradu Strategije, Općinski načelnik Općine Ilijaš je 30.01.2017. godine na osnovu člana 57. i 107. Statuta Općine Ilijaš – prečišćeni tekst („Službene novine KS“, br. 20/09) donio Odluku o imenovanju Komisije za izradu Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2020, te dana 01.06.2017. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za izradu Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. Ovom Odlukom, odnosno izmjenama i dopunama Odluke, imenovana je Komisija za izradu Strategije koju čine predstavnici lokalne uprave.

Projektni tim

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
 Obavještenje
OPĆINSKI SUD VISOKO
 
 
   
 
JAVNA RASPRAVA
na Nacrt plana "Apartmansko naselje Alain"
petak, 17. septembra 2021. godine
 
 
JAVNA RASPRAVA
na Nacrt RP "Junakovac"
petak, 1. oktobra 2021. godine
 


alt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1479
mod_vvisit_counterJuče1357
mod_vvisit_counterOva sedmica1479
mod_vvisit_counterOvaj mjesec32555