Zahtjevi Ispis

Ovdje se nalaze tipski obrazci zahtjeva za prava koje možete ostvariti u ovoj službi:

 

BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA:

- Izjava

- Dostava uvjerenje o školovanju

- Prijava za promjenu u obimu prava zbog prestanka školovanja

- Prijava za promjenu u obimu prava zbog smrti

- Zahtjev za doznaku invalidnine na drugu banku

- Zahtjev za  isplatu zaostalih potraživanja korisnika BIZ-e

- Zahtjev za oslobađanje plačanja za pogodnost rente i uređenje građevinskog zemljišta

- Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu vožnju

- Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu za supruge umrlih RVI

- Zahtjev za preseljenje predmeta

- Zahtjev za povečanje procenta invaliditeta

- Zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu

- Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja djeci bez oba roditelja koja su završila redovno školovanje

- Zahtjev za priznavanje prava na novčanu nadoknadu RVI 100% invaliditeta sa tuđom njegom i pomoći

- Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu najvišeg ratnog priznanja

- Zahtjev za priznavanje prava na ortopedski dodatak

- Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za udove sa djecom na redovnom školovanju

- Zahtjev za priznavanje prava na porodični invalidninu za roditelje neoženjenih boraca

- Zahtjev za priznavanje prava na porodični invalidninu za roditelje oženjenih boraca

- Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za udove sa djecom koja su prestala sa redovnim školovanjem

- Zahtjev za priznavanje prava na troškove dženaze korisnika BIZ-e

- Zahtjev za priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć (RVI od I do IV grupe)

- Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika BIZ-e

- Zahtjev za priznavanje prava na porodični invalidninu za udove koje nisu imale djecu

- Zahtjev za upučivanje na banjsko-klimatsko liječenje

 

SOCIJALNA ZAŠTITA

- Zahtjev za priznavanje prava na CŽR po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice - porodična invalidnina

- Zahtjev za priznavanje prava na CŽR po osnovu ranjavanja, boravka u logoru - lična invalidnina

- Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta

- Zahtjev za priznavanje prava na kombinovani dječiji dodatak

- Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu

- Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu

- Zahtjev za priznavanje prava na status raseljenih lica i izbjeglica

- Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

- Zahtjev za priznavanje prava na uvečani dječiji dodatak

- Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina

- Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za raseljena lica

- Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za CŽR i članove porodice CŽR

- Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu korisnike prava na dječiji dodatak

- Zahtjev za priznavanje prava na redovan dječiji dodatak

 

BROŠURE 

Da bi lakše došli do ostvarivanja Vaših prava iz navednih oblasti download-ujte brošure u kojima su Vam data sva pojašnjenja:

SOCIJALNA ZAŠTITA:

- Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć novorođenog djeteta

- Ostvarivanje prava na subvenciju obdaništa

- Ostvarivanje prava za pomoć u prehrani djeteta

- Ostvarivanje statusa CŽR - lična invalidnina

- Ostvarivanje statusa CŽR - porodična invalidnina

- Priznavanje prava na dodatak na djecu

- Priznavanje prava na naknadu ženi/majci koja je u radnom odnosu

- Priznavanje prava na naknadu ženi/majci koja nije u radnom odnosu

- Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu (65 godina)

- Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu (raseljena lica)

- Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu (CŽR)

- Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika DD

- Priznavanje statusa raseljeih lica

BIZ:

- Prijedlog za upucivanje na medicinsku rehabilitaciju i fizikalno liječenje

- Priznavanje prava na ličnu invalidninu

- Priznavanje prava na mjesečni dodatak - dobitnici priznanja

- Priznavanje prava na naknadu za troškove dženaze/sahrane

- Priznavanje prava na oslobađanje plačanja naknade troškova rente u svrhu legalizacije stambenog objekta

- Priznavanje prava na porodičnu/obiteljsku invalidninu

- Priznavanje prava na porodičnu/obiteljsku invalidninu - po službenoj dužnosti

- Priznavanje prava na povlaštenu vožnju u GRAS saobraćaju

- Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu