Održana 34. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 30 Ruj 2019 12:12

34SjednicaOV 2Septembarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog ponedjeljka uz prisustvo 21 vijećnika.

Dnevnim redom je planirano sedam tačaka, a sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović.

Vijećnici Muhamed Handžić i Almir Špiodić su istupili iz stranke BPS Sefer Halilović i ubuduće će nastupati kao samostalni.

Na početku sjednice usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

Nakon nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2019./2010. godini.

Općina Ilijaš će osigurati stipendije za 80 izuzetno nadarenih učenika u iznosu od 36.000,00 KM i 117 izuzeto nadarenih studenata u iznosu od 105.300,00 KM. Ukupno je planirano 141.300,00 KM.

Potom je usvojen prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini.

Planirana sredstva za stipendiranje učenika i studena u stanju socijalne potrebe iznose 39.600,00 KM. Od toga za 44 učenika i 22 studenta. Iznos stipendije je 50 KM za učenike i 100 KM za studnete.

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o vansudskom izmirenju duga "MUHIĆTRANS" d.o.o. Sarajevo. Ovoj firmi se Sporazumom omogućava sukcesivno plaćanje naknade za 34SjednicaOV 1građevisnke dozvole u tri dijela.

Najviše pažnje i rasprave izazval je Informacija o priopredaji dužnosti između predsjednika Savjeta mjesnih zajednica u mandatnom periodu 2014. - 2019. godina i novoizabranih predsjednika Savjeta mjesnih zajednica za mandatni period 2019. - 2023. godina.

Informaciju su obrazložili općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

Nakon konstruktivne rasprave, prijedloga i komentara, uz usvajanje Informacije k znanju, Općinsko vijeće predložilo je tri zaključka; Općinsko vijeće daje podršku novim Savjetima MZ da utvrde činjenično stanje u radu prethodnih Savjeta MZ i eventualno pokrenu radnje utvrđivanja njihove odgovornosti. Zatim, OV zadužuje nadležne općinske službe da kontinuirano pružaju stručnu pomoć o svim pitanjima vezanim za njihove nadležnosti, a treći zaključak je da se održe zborovi građana u svim MZ i izrade statuti MZ do kraja 2019. godine.