Održana Izvještajna skupština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Ispis
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 10 Tra 2014 11:47

SAM 1579opsDanas je u sali Općinskog vijeća Ilijaš održana Izvještajna skuština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca. Na Dnevnom redu našlo se osam tačaka.
Na prvoj tačci Dnevnog reda izabrano je novo radno predsjedništvo, u sastavu g. Avdagić Ahmed- predsjednik Skupštine, g. Mehmedović Ahmet i g. Salčinović Muška.
Izabrana je i Verifikaciona komisija, kao i dva ovjerivača zapisnika i zapisničar.
U okviru druge tačke Dnevnog reda prisutnim se obratio pomoćnik načelnika u Službi za boračko invalidsku zaštitu g. Nijaz Spahić koji je poselamio sve prisutne i zaželio im uspješan rad na sjednici. Spahić je istakao da je Općina Ilijaš  u vremenu kad se konstantno prave mjere ušteda, u Budžetu zadržala finansiranje Organizacije šehida i poginulih boraca, kao i obilježavanje značajnih događaja. SAM 1584ops2


U prethodnoj godini realizovana su dva značajna Projekta za ovu populaciju, a to su: Izgradnja šehidskog spomen obilježja za 49 šehida u Bioči. Općina je finansirala ovaj Projekat u vrijednosti od 50.000,00 KM i štampanje i izdavanje Monografije šehida i poginulih boraca s područja Općine Ilijaš. Spahić je istakao je da Općina nema nadležnost za povećanje porodičnih invalidnina koje su niske u odnosu na troškove života i standard.
Prisutnim se također obratila i g. Zekija Avdibegović, članica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, koja je ujedno i predsjednica Udruženja porodica nestalih s područja Općine Ilijaš, koja je pozdravila prisutne i izrazila nezadovoljstvo što do sada niko nije odgovarao za zločine učinjene na području Općine Ilijaš. Istakla je da je jučer imala sastanak sa Sergom Bramertzom glavnim tužiocem Haškog tribunala, koji je također razočaran činjenicom da i 22 godine nakon počinjenih zločina na području Općine Ilijaš za iste niko nije odgovarao.
Naglasila je da je krivac između ostalog i nedostatak političke volje.

 

Predsjednica Upravnog odbora Organizacije g. Fikreta Hodžić je prezentirala Izvještaj o radu i istakla da su u prethodnoj godini sa jednokratnom novčanom pomoći podržane 104 šehidske porodice, tako da sredstva od članarine koju plaćaju šehidske porodice ponovo se vraćaju porodicama iz reda ove populacije. U Izvještaju su navedene sve aktivnosti koje je ova Organizacija provodila u prethodnoj godini.
Izvještaj Organizacije za 2013. godinu, Finansijski izvještaj Organizacije za 2013. godinu su jednoglasno usvojeni kao i Izvještan Nadzornog odbora za 2013. godinu.
Usvojen je i Plan i programom rada Organizacije za 2014. godinu kojim su predviđene sve aktivnosti koje ova Organizacija namjera provesti u 2014. godini.
 
Na Skupštini je bilo riječi i o  trenutnoj Reviziji  porodičnih invalidnina koja se provodi u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Određena pojašnjenja o načinu provođenja revizije dao je g. Zahid Muratović stručni saradnik u Službi za boračko-invalidsku zaštitu.