Svjetski dan socijalne pravde Ispis
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Četvrtak, 20 Velj 2014 13:32

socijalnapravdaSvjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. februara nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u novembru 2007. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pristup blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene. 

Svrha obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde jest preuzimanje odgovornosti za ostvarenje “društva za sve“, a plan aktivnosti za promociju socijalne pravde treba se ostvarivati na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini i uključivati promicanje jednakosti u plaćama, dostupnosti sredstava i istih mogućnosti. 

Međunarodna organizacija rada je u junu 2008. godine usvojila Deklaraciju o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju. Deklaracija stavlja punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad u središte privrednih i socijalnih prilika te afirmira četiri strateška cilja: promicanje zaposlenosti stvaranjem održivog institucionalnog i gospodarskog okružja, razvoj i jačanje mjera socijalne zaštite, promoviranje socijalnog dijaloga i tripartizma, poštivanje temeljnih načela i prava na rad.  

Prema podacima raznih domaćih i stranih organizacija, oko 18 posto stanovništva BiH živi ispod granice kritičnog siromaštva, dok se 48 posto nalazi na rubu siromaštva ili socijalne isključenosti.

Te podatke potvrđuju i najnoviji statistički pokazatelji koji direktno utječu na stopu siromaštva: plaće, penzije, cijene i stopa nezaposlenosti.