Vijesti
Javni poziv za izbor sportiste godine Općine Ilijaš
 
 
 JAVNI POZIV ZA "IZBOR SPORTISTE GODINE OPĆINE ILIJAŠ"

alt 

 

 
Finansijaska podrška porodiljama za svako novorođeno dijete sa područja općine Ilijaš

1545894148994Općina Ilijaš donijela je Odluku o dodjeli jednokratne pomoći za novorođeno dijete na području općine Ilijaš, kojom se utvrđuju kriteriji i način dodjele jednokratne novčane pomoći porodiljama čije prebivalište/boravište na području općine Ilijaš i koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu ili pravo na novčanu naknadu umjesto plaće ženi majci  u radnom odnosu putem Službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu.

Porodilja koja rodi prvo ili drugo novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć  u visini od 100 KM.

Porodilja koja rodi treće, četvto i svako naredno novorođeno dijete  ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od  200 KM.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć  priznaje se:

- Ukoliko jedan od roditelja dijeteta ima prijavljeno prebivalište na području općine Ilijaš i to u trajanju najmanje godinu dana prije rođenja djeteta;

- Ukoliko majka novorođenog djeteta ima boravište na području općine Ilijaš i utvrđen status raseljene osobe u trajanju od jedne godine prije rođenja djeteta.

Podnosioci zahtjeva koji ispunjavaju kriterije  za ostvarivanje prava prilikom podnošenja zahtjeva na propisanom obrascu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Kopiju lične karte;
- Uvjerenje o kretanju za oba roditelja;
- Prijava prebivališta za oba roditelja;
- Izvod iz matične knjige rođenih za dijete;
- Rješenje o priznavanju prava na novčanu pomoć ženi majci  koja nije u radnom odnosu  ili pravo na novčanu naknadu  umjesto plaće ženi majci  u radnom odnosu putem Službe;
- Tekući račun.

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava je 60 dana od dana rođenja djeteta.

Cjelokupan tekst Odluke može se pronaći ovdje:

 Odluka o dodjeli jednokratnih pomoći porodiljama

alt

 
Poziv na potpisivanje ugovora o stipendiranju

 

obavjestenje studenti ucenici Obavještavaju se učenici i studenti kojima je dodijeljena stipendija Općine Ilijaš u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini da će se potpisivanje ugovora vršiti u periodu od 28. januara do 04. februara 2020. godine u prostorijama Općine Ilijaš – Stara sala Općinskog vijeća Ilijaš (suteren), svakog radnog dana od 12:00 – 16:00 sati.

Učenici i studenti koji do sada nisu dostavili fotokopiju tekućeg žiro računa koji je otvoren na ime i prezime učenika/studenta za kojeg je odobrena stipendija,  obavezni su predati potrebni dokumenti prilikom potpisivanja ugovora.

Za maloljetne stipendiste ugovor će potpisati zakonski staratelj – roditelj, koji je podnio zahtjev za stipendiranje. Potpisnici ugovora obavezni su sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica na broj: 033 580 690.

 
Najava 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

 

37.sjednicaOV 1 U srijedu, 29. januara 2020. godine, u 10:00 sati planirana je 38. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 37. sjednice;

3. Izvještaj o realizaciji zaključka sa 34. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš održane dana 30.09.2019. godine;

4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019. godinu;

5. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u 2019. godini u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ilijaš;

6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2019. godinu;

7. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove;

8. Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2020. godinu;

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2020. godinu;

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađenog građevinskog zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2020. godinu;

11. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.3259/25;

12. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.3259/26;

13. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.3259/27;

14. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.3259/29;

15. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.3259/30;

16. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta k.č.br.360/44;

17. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č.br.832/2;

18. 18. Prijedlog rješenja o:

a) razrješenju člana Komisije za administirativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja Jakubović Jasminka;

b) izboru  člana Komisije za administirativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja Alić Elvedin;

c) razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Suljić Šifa;

d) izboru  člana, a time i predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Zukić Elvir;

19. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:

a) broj: 06/1-31-605/17;

b) broj: 06/1-31-3734/18;

20. Nacrt Odluka o:

a) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići-QTR-BS" Ilijaš;

b) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići-QTR-BS" Ilijaš;

21. Nacrt Odluka o:

a) usvajanju Regulacionog plana "Srebrenički arboretum";

b) provođenju Regulacionog plana "Srebrenički arboretum";

22. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ime pomoći licima koja se  nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš;

23. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2019. godinu.

 
Obavještenje – upis u osnovne škole

polazak-u-skoluPoštovani roditelji,

Imajući u vidu da se bliži upis u redovnu školu, koji je planiran za mjesec april tekuće godine, napominjemo Vas da ste, u skladu sa članom 57. stav (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 33/17 i 30/17) prilikom upisa djeteta, obavezni dostaviti, između ostalog, uvjerenja/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da će škole prihvatiti samo uvjerenja/certifikate predškolskih ustanova koje su registrovane u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a iste možete naći na sljedećem linku: https://mon.ks.gov.ba/ustanove/lista/22

Izvor: mon.ks.gov.ba/

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
Javni poziv za prikupljanje prijava za davanjena koristenje poljoprivrednog zemljišta
 

 
 
Dopune i pojašnjenje Javnog poziva
za sačinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati proljetnu sjetvu na području općine Ilijaš
 

 
 
JAVNI POZIV
za saćinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati proljetnu sjetvu na području općine Ilijaš
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" Ilijaš
 

 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2471
mod_vvisit_counterJuče2410
mod_vvisit_counterOva sedmica7287
mod_vvisit_counterOvaj mjesec15525