Vijesti
Održano predavanje na temu prevencije raka grlića materice

DSC 1394U organizaciji Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš i Zavoda javnog zdravstva Kantona Sarajevo održano je predavanje na temu prevencije raka grlića materice.

Moderator ovog edukativnog predavanja bio je predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš dr.med. Anel Bumbulović.

„Moram napomenuti da će ovo biti kontinuirana saradnja Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš i Zavoda javnog zdravstva Kantona Sarajevo kroz cijelu godinu. Bavićemo se različitim temama i pokušati obuhvatiti sve ciljane skupine našeg stanovništva. Odlučili smo se na temu prevencije raka grlića materice kao javnozdravstvenog problema i faktora rizika kao i prevencije. Zašto ova tema? Rak grlića materice predstavlja veliki javnozdravstveni problem u BiH i svijetu. I pored toga što je dijagnostika raka grlića materice jednostavna i dostupna, ipak učestalost ovog oboljenja je velika.

Nažalost kod većine žena u BiH ova bolest se otkriva u poodmaklom stadiju kada je tretman liječenja dosta otežan ali i ishod bolesti sa veoma lošim prognozama. Ovo je važna tema da se žene edukuju o prevenciji i dostupnosti preventivnih mjera za ovo oboljenje“, kazao je dr. Bumbulović.

Predavanje na temu rak grlića materice održala je dr.med. Senihe Čelik koja je prisutne upoznala sa ovim javnozdravstvenim problemom, simptomima bolesti, faktorima rizika i prevenciji.

„Ciljevi su stvaranje podrške i povjerenja te pružanje pomoći u boljem razumijevanju zdravlja i faktora koji utiču na zdravlje pojedinaca u lokalnoj zajednici a samim time i podizanje kvalitete života pojedinaca i njihovih porodica u loklanoj zajednici, smanjenje učestalosti potencijalnih rizičnih ponašanja, te podizanje zdravstvene kulture pojedinaca i lokalne zajednice“, kazala je dr. Čelik.

Ove akcije unaprijeđenja zdravstvenog profila populacije u zajednici će biti dugotrajne, kontinuirane i planirane aktivnosti u saradnji sa partnerima DSC 1397prijateljima zdravlja, jedinicama lokalne zajednice na području KS.

„Korisnici ovog programa su općenito osobe s povećanim bihevioralnim, biomedicinskim i sociomedicinskim faktorima rizika a ciljana populacija programa su djeca i mladi, osobe srednje i starije dobi, radno sposobno stanovništvo i ranjive skupine (stariji, nezaposleni, osobe sa invaliditetom, etničke manjine, mladi i žene) što će se definisati sa predstavnicima lokalne zajednice“, kazala je dr. Čelik.

Sanja Zagorac-Jozić, pomoćnica načelnika i članica Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš istakla je podršku Općine Ilijaš svim aktivnostima za zaštitu i prevenciju zdravlja naših stanovnika.

„Posebno mi je drago što je ovo prva javna i zvanična aktivnost Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš koji je nedavno oformljen i već opravdava svoje postojanje. Mislim da ovakvih edukacija u našoj loklanoj zajednici treba biti što više, ne samo na ovu temu nego i na mnoge druge kako bismo osvijestili naše stanovništvo o važnosti zdravlja“, kazala je Zagorac-Jozić.

Iako spada u grupu preventivnih karcinoma, rak grlića materice na drugom je mjestu po učestalosti kod žena i često je uzročnik visoke smrtnosti.

 
Javni poziv za startup firme

 

066„Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, uz finansijsku podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede, implementira projekat „Uspostava modela inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo“, kojim je predviđeno jačanje kapaciteta, znanja i vještina startup firmi kroz njihov prijem u Inovativni startup business centar, a koji će uključivati stručne edukacije, mentorstvo, savjetovanje, promociju, te korištenje zajedničkog radnog prostora za 20  subjekata.

Na ovaj način startup firmama će bti omogućen pristup širokom spektru usluga namijenjenih razvoju i rastu početnika u biznisu koje su već razvijene u SERDA-i, objedinjavanjem modela poslovnog centra, inkubatora, otvorenog zajedničkog radnog prostora (coworking space) i startup akceleratora.

U okviru navedenog projekta objavljen je Javni poziv startup firmama (mikro, malim i srednjim preduzećima i obrtnicima sa područja Kantona Sarajevo, koji posluju manje od 24 mjeseca) za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru. Više informacija o načinu prijave moguće je dobiti na linku: https://serda.ba/bs/novosti/javni-poziv-startup-firmama-pocetnicima-u-biznisu-za-prijavu-na-ucesce-u-besplatnom-inovativnom-startup-business-centru/3596

 
Promocija zdravlja u lokalnoj zajednici: Najava predavanje na temu prevencije raka grlića materice

5e567892ebf50U organizaciji Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš u četvrtak, 27. februara u 15 sati, u prostorijama Biznis centra je planirano predavanje na temu prevencije raka grlića materice.

Moderator ovog edukativnog predavanja će biti predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš dr.med. Anel Bumbulović.

Planirano je uvodno obraćanje načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, a potom uvodno predavanje direktorice Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prof.dr.med.sci. Aide Pilav.

Nakon toga je planirana prezentacija dr.med. Senihe Čelik na temu „Rak grlića materice, javnozdravstveni problem, simptomi, faktori rizika i prevencija“.

Iako spada u grupu preventivnih karcinoma, rak grlića materice na drugom je mjestu po učestalosti kod žena i često je uzročnik visoke smrtnosti.

Da svake dvije minute u svijetu od raka grlića materice umre jedna žena porazni su podaci, zbog čega ovakva predavanja imaju višestruki značaj, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da živimo u zemlji u kojoj je briga o ženskom zdravlju posebno reproduktivnih organa žene i dalje tabu tema.

 
U Biznis centru otvorena Putujuća izložba "Anne Frank-Historija za sadašnjost"

 

5Putujuća Putujuća izložba "Anne Frank-Historija za sadašnjost", koja na 32 panela donosi brojne detalje iz života židovske djevojčice i njene obitelji krajem Drugog svjetskog rata, otvorena je u danas u Biznis centru Ilijaš kao dio programa obilježavanja Dana reintegracije općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH. 

- Izložba je ostvarena u sklopu projekta „Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today“, a implementiraju je Mreža zapadnog Balkana skupa sa Konrad Adenauer fondacijom i Kuća Anne Frank iz Holandije. Naznačena izložba sadrži 32 panela o životu Anne Frank i njene porodice, te sedam lokalnih panela koji govore o historiji BiH u toku i nakon Drugog Svjetskog rata do danas, a koje su izradili eksperti iz Bosne i Hercegovine. Kompletna izložba prevedena je na službene jezike u BiH. Izložba je neprofitnog karaktera i služi isključivo u obrazovne svrhe, kazala je u uvodu profesorica SŠC „Nedžad Ibrišimović“ Dragana Kartal.

Nakon toga o važnosti podsjećanja na opasnosti stalno prijetećeg fašizma upozorio je i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.

- Drago mi je da je Ilijaš jedan od gradova gdje će biti prezentirana ova izložba. Znamo poruke ove izložbe, koliko je bitno ukazivati na nešto što je donio fašizam u jednom periodu čovječanstva. Znamo priču iz knjiga i filmova o djevojčici Anni Frank. Ta poruka je važna da dođe do onih koji trasiraju perspektivu i budućnost i naše države, a da to bude na principima antifašizma, demokratski i slobodarski pristup TEKST1koji će omogućiti slobodu i prava svim ljudima. Prije 24 godine vratili smo se kao prognani građani, obilježavamo Dan reintegracije, te je zbog toga simbolika izložbe veoma naglašena i bitna, posebno za buduće generacije za koje se nadam da će imati bolje uslove za razvoj i život nego što možda imaju u sadašnjem trenutku, kazao je Fazlić.

Djevojčica je u cijelom svijetu prepoznata kao simbol dječije žrtve holokausta. Rođena je u Frankfurtu na Majni 1929. godine. Četiri godine poslije sa porodicom seli u Amsterdam, nakon što u Njemačkoj na snagu stupaju protužidovski zakoni. Kada i život u Amsterdamu postane sve opasniji za Annu i njenu porodicu, oni sele u tajno sklonište gdje Anne tokom dvije godine piše svoj dnevnik. U augustu 1944. zabilježen je zadnji zapis u dnevniku, a ubrzo je i otkriveno sklonište u kojem se sa porodicom sakrivala. Petnaestogodišnja Anne umire u logoru. Jedini preživljeli član porodice je Otto Frank, njen otac, koji je i objavio dnevnik.

Sven Petke, direktor Fondacije Konrad Adenauer u BiH podsjetio je prisutne na život i tragičnu historiju i sudbinu porodice Ane Frank kazavši koliko je ta priča važna za Njemačku.

- To se desilo možda baš na današnji dan prije 75 godina i pokušavam da zamislim šta bi se desilo da je Ana preživjela, njena sestra i milioni drugih i za Njemačku to je važna priča, da se podsjetimo koliko je bilo DRAGANAžrtava a odgovornost je snosila naša država i mi ne možemo podnijeti da se takvo zlo ikada ponovi. Zamislite da živite u Holandiji i skrivate se, Nijemci vas pronađu, ubiju porodicu i samo otac preživi i kada objavi priču neki ljudi kažu da je sve to izmišljeno. On se u svojim sedamdesetim borio za istinu i pobjedio je i tome služi ova izložba da podsjeti na to i da istina i žrtve ne budu zaboravljeni.

Posjetioce će kroz izložbu voditi posebno obučeni učenici vodiči, volonteri na izložbi. Izložba Anne Frank – Historija za sadašnjost je besplatna i otvorena za javnost od 26. do 27. februara u prostorima Biznis centra u Ilijašu a od 28. februara do 13. marta u prostorijama Srednjoškolskog centra ,,Nedžad Ibrišimović” u Ilijašu, gdje će se održavati i organizovane grupne  posjete za srednje i osnovne škole.

 
Održana 39. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

39.sjednica ov 1Uz prisustvo 21 vijećnika u srijedu, 26. februara 2020. godine održana je 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović.

Vijećnik Asim Mujić je istupio iz stranke Građanski savez i ubuduće će nastupati kao samostalan vijećnik.

Na dnevnom redu našlo se sedam tačaka, a nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2019. godinu. Izvještaj predstavlja sublimaciju izvještaja koji su proizvod realizacije projekata iz operativnog plana općinskog načelnika i službi Općine za 2019. godinu, planova i programa rada službi Općine za 2019. godinu i realizaciju ciljeva za 2019. godinu.

U protekloj godini realizovano je 65 kapitalnih projekata u vrijednosti od 8.797.000,00 KM. Iz oblasti saobraćajne infrastrukture 36 projekata vrijednosti 2.740.000,00 KM, iz oblasti komunalne infrastrukture 15 projekata u vrijednosti od 2.459.000,00 KM, u oblasti građenja, sanacija i rekonstrukcija objekata sedam projekata vrijednih 2.701.000,00 KM.

Također, visok nivo aktivnosti ostvaren je i u sferi društvenog života općine Ilijaš gdje su kroz tekuće tranfere za pojednice i neprofitne organizacije podržane pojedine kategorije stanovništva kao i rad i aktivnosti nevladinog sektora u ukupnoj vrijednosti od 1.891.610,00 KM. Transfer za učenike, studente i mlade iznosio je 413.905,00 KM, transfer za socijalne programe i boračku populaciju u iznosu od 486.273,00 KM, transfer za udruženja građana i neprofitne organizacije 729.948,00 KM, a za podsticajne mjere u privredi i poljoprivredi izdvojeno je 261.484,00 KM.

39.sjednica ov 2Jednoglasno je usvojen i Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2020. godinu, kojeg je detaljno obrazložio načelnik Akif Fazlić.

Osnovi za izradu Operativnog plana sadržani su u Budžetu Općine Ilijaš za 2020. godinu, u Strategiji razvoja općine Ilijaš za period 2018. – 2022. godinu, planovima i programima Vlade Kantona Sarajevo, planovima i programima rada javnih preduzeća i planovima ostalih potenicjalnih investitora.

"Operativnim planom utvrđeni su i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosnabdijevanja, elktrosnabdijevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada MZ i organa uprave podići na viši nivo i započeti izgradnja nove, što će uveliko poboljšati uslove života stanovništva općine Ilijaš u svim njenim dijelovima.

U 2020. godini planirana je realizacija 81 kapitalnog projekta od kojih se na saobraćajnu infrastrukturu odnose 34 projekta, a najznačajniji su druga faza izgradnje Gradskog stadiona u Ilijašu, nastavak rekonstrukcije regionalne ceste, nastavak dalje modernizacije saobraćajne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture na cijelom području općine Iljaš, nastavk infrastrukturnog opremanja industrijskih zona, završetak izgradnje reciklažnog dvorišta, sufinansiranje projekata energetske efikasnosti  za SŠC "Nedžad Ibrišimović" i četiri područne škole, završetak rekonstrukcije prostora i nabavka opreme za produženi boravak u OŠ "Hašim Spahić", te rekonstrukcija u JU "Djeca Sarajeva" – vrtić u Ilijašu.

Važno je napomenuti da će se realizacijom projekata definisanim u oblasti privrede i poljoprivrede, kao što je nastavak subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, uvođenje novih poticaja za poslovne ideje i strat up biznis, a posebno dalje ulaganje u industrijske zone, stvoriti ambijent i uslovi za dalji ekonomski rast i zapošljavanje.

U 2020. godini uvodi se još jedna linija podrške privrednim subjektima i obrtnicima, a to je potpuno regresiranje kamate na investicione kredite. Zajedno sa institucijama KS definsat ćemo osnovne mjere i aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka na području naše općine

39.sjednica ov 3Dinamika i realizacija nekih od projekata biće uslovljena aktivnostima nosilaca, finansijera, implementatora projekata, prije svega Vlade Kantona Ssarajevo i njenih nadležnih ministarstava i direkcija kao i investitora.

Poseban zadatak i važno pitanje za dalji razvoj općine će se definisati kroz procedure izrade i donešenje novog urbanističkog plana za urbanističko područje općine Ilijaš, te kroz izradu  i donošenje nove Strategije općine Ilijaš za period 2021. - 2027. godinu, koja će se raditi sinhronizovano za sve nivoe vlasti u FBiH", kazao je Fazlić.

Vijećnici su potom podržali Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o povjerenju na upravljanje i korištenje općinskih objekata za vodosnabdjevanje koji su u isključivom ili pretežnom vlasništvu Općine Ilijaš.

Usvojeno je Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa obezbijeđenje zemljišta za proširenje fudbalskog igrališta u Ljubnićima – Čifluk, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta. Potom Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja vodovodne mreže i separatne kanalizacione mreže za fekalne i oborinske vode na lokalitetu za izgradnju apartmasnkog naselja Bioča II, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta.

Vijećnici su na kraju prihvatili i Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za katastarske općine Bijambare, Dragoradi, Srednje, Stomorina i Čevljanovići.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
Javni poziv za prikupljanje prijava za davanjena koristenje poljoprivrednog zemljišta
 

 
 
Dopune i pojašnjenje Javnog poziva
za sačinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati proljetnu sjetvu na području općine Ilijaš
 

 
 
JAVNI POZIV
za saćinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati proljetnu sjetvu na području općine Ilijaš
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" Ilijaš
 

 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2461
mod_vvisit_counterJuče2410
mod_vvisit_counterOva sedmica7277
mod_vvisit_counterOvaj mjesec15515