Vijesti
Od ponedjeljka punkt Javne kuhinje u Ilijašu

U ponedjeljak, 03.11.2014. godine počinje sa radom punkt Javne kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo za podjelu toplih obroka građanima u stanju socijalne potrebe, s područja Općine Ilijaš. Iz Crvenog križa Ilijaš saopćeno je da je administrativna procedura oko otvaranja punkta završena i da je sve spremno za podjelu obroka.
Svakodnevne tople obroke za 37 porodica tj. 144 korisnika obezbijedit će Javna kuhinja Crvenog križa Kantona Sarajevo, a Općina Ilijaš je zauzela učešće u participaciji troškova prijevoza hrane na relaciji Sarajevo – Ilijaš kao i obezbijedila prostor. Punkt se nalazi u ulici Hašima Spahić do broja 23. 
Korisnike javne kuhinje će određivati Centar za socijalni rad.
Otvaranjem ovog punkta građani kojim je neophodna ova usluga neće morati putovati do Sarajeva po svoj obrok.

 
Uređivanje fasade na zgradi u ulici 126. Ilijaške brigade

fasadeMinistarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo u Ilijašu provodi projekat izrade termičke fasade na zgradi u ulici 126. Ilijaške brigade. Prema riječima načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, ovaj projekat trebao je početi još prije godinu dana i bile su planirane dvije zgrade u glavnoj ulici. Sredstva za ovu namjenu i drugu društvenu infrastrukturu morala su se osigurati iz kreditnog zaduženja Vlade KS kod Razvojne banke FBiH.

-Ministarstvo stambenih poslova provodi projekte i aktivnosti u svih devet općina. Ovaj projekat je prvi ovog tipa na području Ilijaša, a cilj je povećanje energetske efikasnosti. Vrijednost projekta je oko 94 000 KM. Rok za završetak radova je 120 dana i nadamo se da će zgrada uskoro biti i uređena, kazao je za Radio Ilijaš ministar stambenih poslova u Vladi KS Čedomir Lukić.

 
U Općini Ilijaš uskoro gradnja "zelenih otoka"

SAM 1828U Općinu Ilijaš ovih dana su dopremljeni kontejneri za selektivno odlaganje otpada, za čiju nabavku je Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA izdvojila 27.330,40 EURA. U mjesecu martu iduće godine očekuje se i nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća, u vrijednosti od 59.280,00 EURA.
Podsjetimo Ugovor sa Švedskom međunarodnom agencijom za razvoj, SIDA, koji se odnosi na izgradnju zelenih otoka u mjesnim zajednicama za prikupljanje otpada za reciklažu Općinski načelnik g. Akif Fazlić je potpisao u aprilu ove godine. Ugovorom je planirana izgradnja zelenih otoka, nabavka jednog vozila za odvoz čvrstog otpada i 100 kontejnera.
Ukupna vrijednost projekta je 114.610,00 EURA, od čega će SIDA finansirati 86.610,01 EURA a Općina Ilijaš 28.000,00 EURA.
Na 9 lokacija za izgradnju zelenih otoka je već pribavljena građevinska dozvola a  preostalih 11 lokacija su u  fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Nakon pribavljanja građevinskih dozvola pristupit će se gradnji zelenih otoka.

Izgradnjom zelenih otoka stvorit će se preduslovi za izgradnju komunalne infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom, proširiti područje organizovanog prikupljanja kućnog otpada, unaprijediti sistem za iskorištavanje otpada i stvoriti uslovi za odvojeno prikupljanje otpada.

Zeleni otoci će se graditi na javnim površinama u općinskoj svojini, u neposrednoj blizini društvenih domova ili drugim pogodnim lokacijama koje utvrdi Radna grupa.
Na zelenim otocima za razvrstavanje otpada, bit će postavljeno po 5 namjenskih  kontejnera i to za: suhi papir i karton, metal, staklo i plastiku za recikliranje i kontejner za mješani otpad.
Prikupljanje i odvoz reciklažnog otpad sa zelenih otoka vršit će se tipiziranim vozilom namjenjenim za odvoz reciklažnog otpada.

"Odvajanjem otpada po kategorijama učinit ćemo naš grad ljepšim i ekološki zdravijom sredinom" rekao je koordinator ovog Projekta, komunalni inspektor, g. Sadik Alić.


 

 
Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

vijeceDanas je u sali Općine Ilijaš održana 23. sjednica Općinskog vijeća. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red planiran za ovu sjednicu.
Na trećoj tačci vijećnicima je predložen Zaključak o ponovnom vraćanju tačke na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o korištenju Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu koji je razmatran i nije dobio potrebnu većinu na 20. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš koja je održana 26.06.2014. godine, da se ponovo stavi na dnevni red za sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš koja će se održati u mjesecu novembru 2014.godine.
Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana ''Alića gaj'' donijelo je Općinsko vijeće Ilijaš na sjednici održanoj 31.10.2013. godine. Cilj izrade Plana je urbano uređenje ovog pretežno neizgrađenog prostora koje će lokalnom stanovništvu omogućiti kvalitetniji život, i obezbijediti opremanje saobraćajnom, komunalnom i društvenom infrastrukturom.
Na današnjoj sjednici potrebnu većinu dobio je prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Alića gaj" kao i prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana "Alića gaj". Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Alića gaj", a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima. U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:
Zona individualnog stanovanja
Zona kolektivnog stanovanja
Stambeno-poslovna zona
Zona sporta, rekreacije i zelenila
Zona saobraćajne infrastrukture.

Pozitivno mišljene vijećnika Općinskog vijeća dobila je Šumskoprivredna osnova za ŠPP
„Gornjebosansko“-dio.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, k.č.br. 265/9 po kulturi njiva u površini od 775 m2 i
k.č.br. 265/10 po kulturi njiva u površini od 896 m2 sve upisane u državno vlasništvo sa upisanim nosiocem prava raspolaganja u korist Općine Ilijaš. Prodaja će se vršiti neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju poslovnih prostora P-30, P-29 koji se nalaze u obuhvatu Industrijske zone "Luka" u Ilijašu. Naknada na ime neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je u iznosu od 25,00 KM/1m2 zemljišta.
Razrješen je dužnosti člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Armin Matoruga, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović, i na ovo mjesto imenovan je Mirzet Ličina, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović.
Razrješen je dužnosti član Komisije za boračka pitanja Jasmin Kurdija, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović, te je na ovo mjesto imenovan Rusmir Alikadić, predstavnik Bosanskohercegovčke patriotske stranke – Sefer Halilović. Za člana Komisije za mlade i obrazovanje izabrana je Melisa Korjenić, predstavnik Stranke za Srednje.
Na 9 tačci naša se prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje javni interes za Općinu Ilijaš izgradnja kompleksa proizvodnih objekata farme za tov pilića. Općinski načelnik je dao pojašnjenje vijećnicima vezano za ovu tačku: "Firma "Tref" d.o.o. Visoko  obratila se, Općini Ilijaš, sa pismom namjere, za izgradnju kompleksa objekata farme za tov pilića  čiji kapacitet u prvoj fazi izgradnje  bi se sastojao od dva objekta ukupnog kapaciteta 100 000 komada / turnusu. Investitor planira,  ukoliko krene sa realizacijom namjeravane izgradnje, proširiti farmu do broja od ukupno šest proizvodnih objekata, a u narednom periodu izgraditi i proizvodnu halu za preradu mesa. Objekte prve faze bi  gradio u Ljubnićima.  Gabariti objekata bi bili (80,0x25,0)m, spratnosti P+Pt. Lociranje objekta je planirano na  neizgrađenom lokalitetu, izvan urbanog naselja.
 Lokalitet na kojem se traži izgradnja je u obuhvatu Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023.godine  u zoni šume i šumskog zemljišta, dijelom na uslovno-stabilnom terenu. Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo je mišljenja da  zahtjev treba rješavati kroz izradu Urbanističkog projekta u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Sl.novine Kantona Sarajevo” br. 7/05), po predhodno utvrđenom interesu općine za izgradnju predmetnog kompleksa. Nakon razgovora s potencijalnim investitorom, ukoliko Zaključak dobije potrebnu većinu investitor će pristupiti izradi Urbanističkog projekta, a po tome poktretanju procedure za građevinsku dozvolu” rekao je Općinski načelnik.
I ovaj Zaključak je dobio potrebnu većinu.

Na 23 sjednici Općinskog vijeća usvojena su i pojedina rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kao i Informacija o uspjehu i odgoju učenika u osnovnim i srednjim školama, na području Općine Ilijaš primljena je k znanju.


 

 
Sutra počinje prodaja pretplatnih karata

Prodaja pretplatnih karata za novembar 2014. godine za sve kategorije korisnika javnog gradskog prevoza, osim za penzionere počet će sutra.

Od 3. do 7. novembra prodajna mjesta radit će produženo, od 07.00 do 16.30 sati, a ostalim radnim danima radit će od sedam do 14.30 sati. U subotu, 1. novembra, dežurna prodajna mjesta Ćumurija, Latinska Ćuprija, Otoka, Dobrinja, Ilidža, Vogošća i Hadžići radit će u vremenu od 08.00 do 13.30 sati, najavljeno je iz GRAS-a.

 
<< Početak < « 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

KONKURS za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš za školsku-akademsku 2020-2021.godinu
 

 
 


 
 


 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas794
mod_vvisit_counterJuče1613
mod_vvisit_counterOva sedmica2407
mod_vvisit_counterOvaj mjesec52935