Vijesti
Svečana akademija-poziv za građane

ZASTAVEPoštovani građani i prijatelji općine Ilijaš, pozivamo Vas da prisustvujete svečanoj akademiji povodom posjete delegacije bratske općine Bayrakli iz Republike Turske, koja će se održati u ponedeljak 17.11.2014. godine u Kino sali Kulturno-sportskog centra Ilijaš sa početkom u 18:00 sati.

Svečanoj akademiji će prisustvovati počasni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj Kemal Baysak, guverner Distrikta Bayrakli Adem Arslan, Premijer Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra, načelnici općina Bayrakli i Ilijaš, Hasan Karabağ i Akif Fazlić sa saradnicima te vijećnici općinskih vijeća Bayrakli i Ilijaš.376896517464

Piše : Enisa Mešetović

 

 
Donacija udžbenika građanskog obrazovanja za škole u Kantonu Sarajevo

enisasU okviru donacije školama u BiH zahvaćenim poplavama, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, uz podršku i u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu osigurao je preko 70 000 KM za štampu 23 650 udžbenika građanskog obrazovanja na tri jezika koji će biti upućen u 300 srednjih i 600 osnovnih škola u cijeloj zemlji. Za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo bit će donirano 1100 udžbenika za učenike i didaktičko-metodički materijal za nastavnike.

Svečani prijem povodom uručenja donacije održan je danas u Osnovnoj školi “Stari Ilijaš“ u Ilijašu. Ugovor o saradnji potpisan je od strane Azemine Bogdanović predstavnice Prosvjetno-pedagogoškog zavoda Kantona Sarajevo i Sandre Sladaković predstavnice Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS. Prijemu i uručenju donacije prisustovao je i Nicholas M.Hill Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u Sarajevu,Direktor OŠ “Stari Ilijaš“ Mahir Dević te mnogobrojni gosti i predstavnici medija.

Uvažavajući loše socio-ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini, CIVITAS i Američka ambasada u Sarajevu su još od uvođenja građanskog obrazovanja u osnovne i srednje škole donirali preko milion udžbenika kako bi svaki učenik dobio besplatan primjerak knjige. Važnost donacije udžbenika i samog građanskog obrazovanja istaknuo je Nicholas M. Hill Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u Sarajevu: „Prije svega, želim reći da je ovo prvi put da sam u Ilijašu i jako mi je drago da sam tu. Mi zaista cijenimo što radimo sa našim partnerima na ovom projektu i radi se o tome da je CIVITAS pripremio udžbenike koje će donirati te smatramo da je to vrlo važna inicijativa. Mi se nadamo da ćemo nastaviti s ovim projektom iako je ovo samo početna, skromna donacija. Dakle, fokus ovog projekta jeste da se pokuša pomoći područjima koja su pogođena poplavama. Civilno odnosno građansko obrazovanje je jako važno i njime se postiže da građani budu uključeni te da učestvuju u političkim zbivanjima u zemlji, da utiču na situaciju i tu tom smislu ovo je dugoročni projekat.“

 
Saopštenje za javnost povodom završetka 63. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na 63. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 4. do 6. novembra 2014. godine, predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović, te članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry donijeli su odluke o proglašenju sljedećih 8 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:
1. Pokretno dobro – Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“), Općina Stari Grad, Sarajevo, FBiH;
2. Kulturni pejzaž – Hrustovačka pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
3. Kulturni pejzaž – Dabarska pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
4. Historijski spomenik – Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac u Tuzli, FBiH;
5. Historijski spomenik – Zgrada željezničke sekcije u Prijedoru, RS;
6. Historijska građevina – Zgrada kina Apolo u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
7. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH; i
8. Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld) u Bijeljini, RS.

U proteklih dvanaest godina, Komisija je donijela 926 odluka, od toga 779 pozitivnih i 147 negativnih odluka.

Komisija je donijela zaključak da se na Listu ugroženih spomenika uvrsti Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld) u Bijeljini. Sada se na toj listi nalazi 78 dobara.

Komisija je na 63. sjednici usvojila Izmjene i dopune odluka za Stari grad Dubrovnik kod Ilijaša i Nekropolu sa stećcima u Kopošićima, Ilijaš:

Izmjene i dopune Odluke za Stari grad Dubrovnik:
• Na lokalitetu Starog grada Dubrovnika, na osnovi terenskih i katastarskih podataka, utvrđena je I i II zona zaštite, koja obuhvata Stari grad i njegovu Varoš, odnosno Podgrađe.
• Na navedenom prostoru dopušteni su samo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, te je dopušteno korištenje prostora u edukativne i kulturne svrhe.
• Polje za eksploataciju kamena ulazi dijelom u zonu zaštite. U vezi s tim, u tom dijelu, Odlukom o proglašenju Starog grada Dubrovnika kod Ilijaša nacionalnim spomenikom, nije dozvoljena dalja eksploatacija kamena.
• Zbog posljedica dosadašnje eksploatacije kamena, propisana je rekultivacija, odnosno postupak dovođenja eksploatacijom oštećenog terena u stanje kakvo je bilo prije oštećenja.

Izmjene i dopune Odluke Nekropola sa stećcima u Kopošićima odnose se na slijedeće:
• Nekropola je prvobitno obuhvatala 15 stećaka, međutim novim saznanjima i istraživanjem na terenu došlo se do zaključa da se na tom lokalitetu nalaze 34 stećka.
• Ukupno na sedam stećaka zastupljeni su ukrasi, dok se na stećku br. 1. nalazi natpis kojim se saznaje da je ispod stećka sahranjen (Veliki) knez bosanski Batić. Natpis spominje i ime Batićeve supruge, kneginje Vukave, koja je vjerovatno sahranjena ispod stećka br. 2.
• Stećak br. 15. je manjih dimenzija, i smatra se da je ispod njega sahranjeno dijete, a kako se nalazi uz knežev i kneginjin grob, za pretpostaviti je da se radi o njihovom djetetu.
• U skladu sa izmjenama i dopuna Odluke, definisana je nova zona zaštite navedena u Odluci.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je uz pismenu podršku Općine Stolac uradila aplikaciju za helenistički grad Daorson za „CyArk 500 Challenge“. „CyArk 500 Challenge“ je program koji je pokrenula neprofitna organizacija CyArk sa ciljem digitalnog očuvanja odabranih 500 lokaliteta kulturnog naslijeđa, koristeći nove tehnologije u pripremi besplatne 3D on-line biblioteke svjetskog kulturnog naslijeđa.
Cilj ovog projekta je da se za buduće generacije u digitalnoj formi, sačuvaju odabrani lokaliteti kulturnog naslijeđa prije nego što usljed faktora vremena, ljudskog nemara i prirodnih nepogoda budu nepovratno izgubljeni.
CyArk Advisory Council donio je odluku da Daorson bude jedan od prvih spomenika koji će se uključiti u projekat CyArk 500 Challenge.

 
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma

medunarodni dan protiv fasizmaMeđunarodni dan borbe protiv fašizma obilježava se 9. novembra jer je tog dana 1938. godine nacistička Njemačka počela pogrom Jevreja. Opljačkani su jevrejski domovi, ali i trgovine, gradovi i sela, dok su jurišnici Hitlerove partije i građani uništili maljevima zgrade ostavivši iza sebe ulice prekrivene komadićima slomljenih prozora. Odatle i porijeklo naziva “Kristallnacht” ili Kristalna noć.

 
Sa nastavka 81. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

vlksVlada Kantona Sarajevo je na nastavku 81. sjednice danas zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo da za školsku 2014/2015.godinu omogući pravo na besplatno školovanje unutar vlastitih pozicija, odnosno u okviru sredstava predviđenih za visoko-školske ustanove, djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanih na visoko-školske ustanove, kao redovnim i samofinansirajućim studentima, kao i prednost prilikom upisa.

 
<< Početak < « 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

KONKURS za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Ilijaš za školsku-akademsku 2020-2021.godinu
 

 
 


 
 


 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1334
mod_vvisit_counterJuče1613
mod_vvisit_counterOva sedmica2947
mod_vvisit_counterOvaj mjesec53475