Vijesti
Završeni radovi na izgradnji dvovovdnog krova iznad ulaza OŠ "Podlugovi"

trijemPodlugovi1Ovih dana završeni su radovi na izgradnji dvovodnog krova nad ulaznim trijemom koji vodi do glavnog ulaza u objekat JU OŠ "Podlugovi". Vrijednost  Projekta je 4.180,00 KM a sredstva su obezbijeđena u Budžetu Općine Ilijaš.
U sklopu ovog Projekta Vijeće roditelja JU OŠ "Podlugovi" finansiralo je obnovu fasade i ugradnju LED rasvjete na ulaznom trijemu. 

Podsjetimo, ove godine na objektu JU OŠ "Podlugovi" završena je sanacija i zamjena krova, krovne konstrukcije i odvoda oborinskih voda.  Stari krov od salonitnih ploča, koje su dotrajale i uzrokovale brojna prokišnjavanja zamijenjen je novim limenim krovom. Ukupna vrijednost Projekta je 75.000,00 KM, od čega je Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH trijemPodlugovi2sufinansiralo 60.000,00 KM, a Općina Ilijaš je obezbijedila 15.000,00 KM. Projektom rekonstrukcije i zamjene krova nije bila obuhvaćena rekonstrukcija ulaznog trijema, koji je također prokišnjavao i nalazio se u lošem stanju.
Realizacijom ovih Projekata značajno su unaprijeđeni uslovi boravka u školi za učenike i nastavnike a postići će se značajne uštede i na zagrijavanju objekta.

Operativnim planom Općinskog načelnika i Službi Općine Ilijaš 2016. godina okarakterisana je kao godina ulaganja u oblast zdravstva i obrazovanja, a u prilog tome govori i činjenica da je u ovoj godini u infrastrukturne objekte obrazovanja uloženo oko 1.123.000,00 KM. 

 
Održana javna tribina na temu izlaganja koncepta RP "Apartmansko naselje Haluge"

RPHaluge1Danas je u kabinetu Općinskog načelnika održana javna tribina, na temu: Izlaganja koncepta Regulacionog plana "Apartmansko naselje Haluge".
Sastanku su, pored Općinskog načelnika g. Akifa Fazlića prisustvovali: Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš g. Meliha Avdibegović, stručna saradnica u oblasti prostornog planiranja i urbanizma g. Mersa Zeković, direktorica JKP "Vodostan" Ilijaš g. Belma Zukić, Predsjednik Savjeta MZ Mrakovo g. Mehmed Smajlović i Predsjednik savjeta MZ Misoča g. Alen Matoruga.

Gradnja "Apartmanskog naselja Haluge" planirana je na nadmorskoj vidini od 580-700 m, a nalazi se između MZ Mrakovo i MZ Misoča. Na ovom lokalitetu planirana je gradnja 133 objekta, od čega  131 stambeni objekat, jedan stambeno-poslovni i jedan objekat društvene infrastrukture. Ova dva objekta bit će namijenjena za potrebe stanovništva "Apartmanskog naselja Haluge" ali i šire društvene zajednice.  Također je planirana gradnja saobraćajnice kroz Apartmasnko naselje, šetnice sa drvoredom i gradnja sportskih terena.
RPHaluge2Pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove g. Meliha Avdibegović istakla je da je: "Poslije usvajanja Odluke o pristupanju izrade Plana, u aprilu 2016. godine, na koje je Zavod za planiranje KS dao pozitivno mišljenje pristupilo se izradi koncepta Plana. Do sada su urađene ažurne geodetske podloge i inženjersko-geodetske karakteristike terena i konstatovano je da je područje pogodno za izgradnju objekata ovakvog tipa".

Na sastanku je najviše bilo riječi o pitanju vodosnadbijevanja "Apartmanskog naselja Haluge".
Prema riječima direktorica JKP "Vodostan" g. Belma Zukić, postojeći vodovodi su projektovani prije 50-60 godina i nisu prilagođeni današnjim potrebama. Neophodno je tražiti sistemsko  rješenje za ovakav problem i razmišljati o uslovnim vodovodima.
 
RPHaluge3Cijeneći interese lokalne zajednice Općinski načelnik g. Akif Fazlić je na sastanku istakao da će se gradnjom "Apartmasnkog naselja Haluge" znatno urbanizirati ovo područje. Neophodno je razvijati općinu kroz prostorno-plansku dokumentaciju i time stvarati ambijent za nova ulaganja.

Predsjednik savjeta MZ Mrakovo g. Mehmed Smajlović i Predsjednik savjeta MZ Misoča g. Alen Matoruga, saglasni su sa gradnjom "Apartmanskog naselja Haluge" u ovim mjesnim zajednicama ali vodeći računa o zaštiti javnog dobra i interesa građana ovih mjesnih zajednica kao i poštivanje uslova infrastrukture.

Nacrt Regulacionog plana "Apartmasnko naselje Haluge" nadležna Služba će poredložiti Općinskom vijeću Ilijaš na narednoj sjednici, a ukoliko Nacrt RP bude usvojen slijedi javna rasprava u trajanju od 15 dana. 


 

 
O B A V I J E S T

kop 32Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ilijaš, da su u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10), kao i članom 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji    („Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/14) klijenti dužni izvršiti  prijavu plana animalne i biljne proizvodnje za koju očekuju podršku po federalnom Zakonu za 2017. godinu. Prijavu plana proizvodnje, klijenti mogu izvršiti u nadležnom kantonalnom Ministarstvu, najkasnije do 15. novembra  2016. godine na propisanom obrascu (PPP) na protokolu Kantona Sarajevo.

 
Asfaltiranje puta Srednje – Sokolina

SrednjeSokolina1Asfaltiranje puta Sokolina – Srednje i dionice puta Lijepa luka – Medojevići, Projekat je koji zajednički realizuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Općina Ilijaš i KJKP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.
Ukupna vrijednost Projkta je cca 889.000,00 KM, a Projekat se ralizuje u dvije faze.
Prva faza je rekonstrukcija i asfaltiranje puta Srednje – Sokolina u dužini od 4,5 km, a druga faza je asfaltiranje puta Lijepa Luka – Medojevići u dužini od 500 m.
 
Općina Ilijaš je u saradnji sa KJKP "Sarajevo-šumama" d.o.o. Sarajevo izradila Projektnu dokumentaciju, te potom Projekat aplicirala prema Ministarstvu privrede KS, koje je odobrilo sufinansiranje ovog Projekta u iznosu od cca 755.000,00 KM.
Preostala sredstva obezbijedit će Općina Ilijaš.
Praćenje dinamike izvođenja radova vrši KJKP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a doprinos ovog kantonalnog javnog preduzeća ogleda se i u izmirenju obaveza po osnovu naknada za korištenje šuma, a ta sredstva se ulažu u izgradnju infrastrukture.
Izvođač radova je firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Prema riječima predstavnika izvođača radova g. Armina Matoruge, radovi se izvode planiranom dinamikom. Do sada je asfaltirano oko 1 km puta. Prvi sloj debljine asfalta je 7 cm, a drugi 4 cm. Ukoliko vremenske prilike budu zadovoljavale očekuje se završetak asfaltiranja puta u narednih 10-ak dana.

 
Predstavnici Svjetske banke posjetili JU OŠ "Hašim Spahić"

HSpahicSb1Projekt energetske efikasnosti u OŠ „Hašim Spahić“ privodi se kraju što je razlog posjete predstavnika Svjetske banke, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Općinskog načelnika i izvođača radova ilijaškoj osnovnoj školi.  Specijalista u oblasti energetskog sektora Jari Wayrynen kao predstavnik Svjetske banke koja je finansirala ovaj projekt u iznosu od 505.000,00 KM kazao je da je jako zadovoljan rezultatima koji su postignuti realizacijom istog.

„Kada smo osmišljavali ovaj projekat, utvrdili smo kriterije koje su morali ispunjavati objekti da bi se mogli uključiti u projekt. Kriteriji su išli u pravcu ostvarivanja maksimalnih ušteda na energiji.  Između ostalih, izabran je i ovaj objekat na osnovu tih kriterija. Htjeli smo ovaj projekat započeti u sektoru obrazovanja i zdravstvenom sektoru, zato što u tim sektorima ima dosta korisnika koji mogu prvi uvidjeti korisiti od istog. Direktor škole je vrlo lijepo rekao da rezultat ovog projekta predstavlja smanjenje troškova grijanja ali i povećanje komfora za učenike i osoblje škole. Također vrlo je HSpahicSb2važno i drago nam je da je i Općina Ilijaš dala svoj doprinos za uređenje prilaza školi. Ja dolazim iz sektora energetske efikasnosti,  međutim postoje i mnoge druge koristi kao što su smanjenje emisije stakleničkih gasova, povećanje nivoa komfora, povećanje zapošljavanja. Također ovakvi projekti daju mogućnost i građevinskom sektoru, nadzornim radovima itd. Nadamo se da će i građani uvidjeti koje su koristi pa da će i oni sami početi ulagati u mjere energetske efikasnosti“ kazao je predstavnik Svjetske banke.

Mirsad Kustura,  direktor OŠ „Hašim Spahić“ , prezentovao je prisutnim mjere uštede što su finansijeri ocijenili vrlo visokom ocjenom.

HSpahicSB3„Cilj ovog projekat je ušteda energenata, novca i postizanje većeg standarda komoditeta učenika i zaposlenika. Veoma smo zadovoljno implementacijom ovog projekta jer je urađena kompletna termofasada, vanjska stolarija, renovirana je grejna podstanica i djelimično renoviranje unutrašnje rasvjete koja će se nastaviti u nekom budućem periodu. Kako je elaborat predvidio projekat bi trebao da se otplati od 9-11 godina. Mi smo do sada plaćali grijanje sedam mjeseci u godini po 11.000,00 KM, a sada kompletan utrošak energenata mjesečno plaćamo oko 2.500,00 KM što jasno govori o dobrobitima ovog projekta“ kazao je direktor Kustura.

Načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić istakao je važnost kandidiranja objekata koje će finansirati Svjetska banka što se upravo desilo sa OŠ „Hašim Spahić“.

„Nadam se da će na bazi ovakvih dobrih ocjena da će projekti iz općine Ilijaš za naredne aplikacije imati svoj prolaz i da ćemo se svi generalno boriti da i ostale javne objekte prije svega javne objekte, jer se radi o energetskoj efikasnosti, dalje realizirati i to je naš naredni zadatak. Mi smo pokušali da zaokružimo ovakav objekat kroz vanjsko uređenje škole i ono je praktično završeno uz još neke detalje. Osim funkcionalnog efekta postignut je i efekat urbanizacije i grada Ilijaša. Najbitnije je da učenici i uposelnici ove škole imaju adekvatne uslove za rad što je krajnji cilj“ kazao je načelnik Fazlić.

HSpahicSb4Mustafa Čopelj, voditelj projekta Svjetske banke energetske efikasnosti u BiH za F BiH kazao je da je ovo redovna šestomjesečna zvanična misija predstavnika Svjetske banke i da je veoma zadovoljan implementacijom mjera energetske efikasnosti u objektu OŠ „Hašim Spahić“.

„Radovi teku malo ispred predviđenog plana tako da ćemo do 30. oktobra 2016. godine imati kompletirane radove u ovom dijelu objekta. Moram reći da je objekat poprilično zahtjevan i da smo imali više mjera energetske efikasnosti ali evo zahvaljujući izboru dobrog izvođača možemo reći da će se radovi u potpunosti izvesti onako kako je zamišljeno“ kazao je Čopelj voditelj projekta.

Izvor: www.radioilijas.ba

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Odluke

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli Budžetskih sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2016

 

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

Izvještaj i plan

pdfsmall
 Izvjestaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2015. godinu

 

pdfsmall
 Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijas za 2016 godinu

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016.godinu

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas311
mod_vvisit_counterJuče991
mod_vvisit_counterOva sedmica2080
mod_vvisit_counterOvaj mjesec21390