Vijesti
Asfaltirana druga dionica puta Gorna Bioča – Ahatovići

Bioca1Danas je zvanično puštena u promet novo asfaltirana dionica puta u Gornjoj Bioči koja vodi ka Ahatovićima. Riječ je o asfaltiranju puta dužine 920 m, prosječne širine puta 3 m.
Ukupna vrijednost projekta je 131.000,00 KM, a projekat je sufinansiran sredstvima Direkcije za puteve Kantona Sarajevo u iznosu od 100.000,00 KM i iz Budžeta Općine Ilijaš u iznosu od 31.000,00 KM. Inače, put Stari Ilijaš – Bioča – Ahatovići proglašen je Regionalnim put II reda i njime upravlja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.
U tom smislu Općina Ilijaš je sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo dogovorila aktivnosti da se taj put asfaltira što se i radi po fazama, rekao je Općinki načelnik Akif Fazlić, te dodao: "Ovaj projekat je praktično pri kraju, ostalo je još 800 m da asfaltom spojimo Bioču i Ahatoviće i to 400 m na području Općine Ilijaš, 400 m na dijelu Općine Novi Grad, te se nadam se da ćemo u saradnji sa Općinom Novi Grad i Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo vrlo brzo završiti asfaltiranje ovog puta. Tim ćemo napraviti jednu alternativnu putnu komunikaciju koja je jako bitna prije svega za poljoprivredne proizvođače Bioče jer će moći brže i lakše plasirati svoje proizvode na tržište.  Sve su to benefiti ovog projekta i želim da se zahvalim Direkciji, mjesnoj zajednici i građanima koji su zajedno radili sa izvođačem radova i čestitke na još jednom uspješno završenom projektu" .
Podsjetimo, prošle godine je završena I faza asfaltiranja ovog puta u dužini Bioca2od 920 m, ukupne vrijednosti 150.000,00 KM.
G. Elmin Brkić, Predsjednik Savjeta MZ Luka izrazio je svoje zadovoljstvo asfaltiranjem ovog puta: "Već drugu godinu kontinuirano radimo na asfaltiranju ovog puta, što za stanovništvo Bioče  znači mnogo zbog specifičnog geografskog položaja. Odvijanje saobraćaja i korištenje puta na ove dvije dionice je bilo znatno otežano jer je put bio makadamski, kiše su odnesile nasip što je stvaralo probleme, a asfaltiranjem smo dugotrajno riješili ovu dionicu puta.
Zahvaljujem se Općinskom načelniku i direktoru Direkcije za puteve na realizaciji ovog projekta".

Bioca33Bioča pripada MZ "Luka" i graniči sa Općinama Visoko, Novi Grad Sarajevo i Ilidža. U toku rata  infrastruktura, škole, domovi mještana su bili potpuno uništeni, a zbog geografskog položaja srpskim agresorima ovaj lokalitet je bio značajan.  Kako nam je rekao stanovnik G. Bioče, demobilisani borac Armije BiH  g.Nermin Durmo: "Bioča je u toku rata od 52 domaćinstva izgubila 48 svojih stanovnika. To su pretežno bili momci od 16-25 godina, koji su agresori ubili, a većina stanovnika je bila i u logorima. Kada smo se vratili sve je bilo uništeno i krenuli smo ispočetka. Ovaj put za nas predstavlja život, jer se stanovništvo ovdje najviše bavi stoćarstvom. Živimo od svog rada i sada ćemo lakše i brže plasirati svoje proizvode na tržište".

G. Muhamed Handžić, u ime građana također se zahvalio na realizaciji ovog projekta i istakao sam značaj ovog puta za Kanton ali i Federaciju jer će ovaj put rasteretiti put Sarajevo – Zenicu i put Sarajevo – Tuzla. Ovaj put je veza sa jugozapadnim dijelom Sarajeva.
Nadamo se da ćemo ove godine uz dobru volju i podršku završiti asfaltiranje ovog puta, istakao je g. Handžić.

Škola u Bioči je od tramvajske stanice na Stupu udaljena 8 km, te će ovaj put u  razvojnom smislu  doprinijeti puno poljoprivredi, turizmu i gradnji apartmanskih naselja.

 
U toku završni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Grebenac

Grebenac1Ovih dana intenzivno se radi na sanaciji klizišta na lokalitetu Grebenac u MZ Stari Ilijaš, koje je aktivno već deset godina.
Ukupna vrijednost radova je 65.000,00 KM a sredstva su obezbijedili Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i Općina Ilijaš. Projekat za sanaciju ovog klizišta izradio je Institut za geotehniku i geologiju Sarajevo, izvođač radova je firma TB inženjering, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Pojava klizišta u Kantonu Sarajevo u posljednjoj deceniji sve je učestalija, a poučeni iskustvom iz drugih sredina gdje je zbog neblagovremenog odgovora dolazilo do teških nesreća sa ljudskim žrtvama, Općina Ilijaš posvećuje ogromnu pažnju u rješavanju ovog problema kroz izdvajanje značajnih vlastitih budžetskih sredstava ali i obezbjeđenjem sredstava drugih institucija.

Imajući u vidu činjenicu da preventivno djelovanje u ovoj oblasti, odnosno da ulaganje velikih materijalnih sredstava u sanaciju klizišta može spriječiti ogromne, nenadoknadive posljedice po život ljudi u naseljima i razorne materijalne štete, Općinski načelnik Akif Fazlić zajedno sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalnom upravom civilne zaštite kontinuirano i intenzivno radi na realizaciji projekata sanacije klizišta na području Općine, u cilju stabilizacije tla i sigurnosti života građana u njihovim domovima.

U prethodnoj godini na području Općine Ilijaš sanirano je klizište u Srednjem, Povoči i Solakovićima a nedavno i u Donjim Čevljanovićima, koja su predstavljala veliki stepen opasnosti po život ljudi i materijalnih dobara.
Sve ovo govori da je Općina Ilijaš na čelu sa Općinskim načelnikom najjozbiljnije pristupila rješavanju jednog od gorućih problema današnjice, a dokaz da se u toj namjeri uveliko i uspjelo je da na području Općine Ilijaš nije zabilježena niti jedna veća nesreća koja je uzrokovana klizenjem tla.

 
Potpisani značajni Ugovora za izgradnju infrastrukture na području Općine Ilijaš

Radovi1U kabinetu Općinskog načelnika danas je upriličeno potpisivanje:
Ugovora za uređenje vanjskog dvorišta JU OŠ "Hašim Spahić", Ugovora za opremanje prostorija stadiona u Ljubnićima, Ugovora za izrada i postavljanje ograde za mezarje u Starom Ilijašu i Ugovora za nabavku, isporuku i montažu kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Ilijaš.

Radovi2Za vanjsko uređenje objekta OŠ "Hašim Spahić" iz Budžeta Općine Ilijaš izdvojeno je 86.136,29 KM, a radove će izvoditi firma "FAZUM GRADNJA" d.o.o. Ilijaš. Ovim Projektom je planirana potpuna rekonstrukcija dvorišta OŠ "Hašim Spahić", uređenje podloge i postavljanje kvalitetnih dvoslojnih opločnika i asfaltiranje dvorišta, postavljanje ograde, uređenje prilaza školi. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će firma "CONSTRUCT PROJEKT", d.o.o. Zavidovići, s kojom Općina Ilijaš ima stalni Ugovor o vršenju poslova nadzora na Projektima gdje je investitor Općina Ilijaš. 
 
Radovi3Opremanjem prostorija stadiona u Ljubnićima planirana je hidroizolacija i ugradnja estriha, ugradnja podne i zidne keramike, malterisanje prostorija, elektroinstalacijski radovi, opremanje mokrog čvora i nadogradnja postojećeg krova. Ukupna vrijednost radova je 22.989,42 KM, a izvođač radova je također firma "FAZUM GRADNJA" d.o.o. Ilijaš. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će firma "ARTING BH", d.o.o. Sarajevo.

Ugovor o izradi i postavljanju ograde na mezarju u Starom Ilijašu Općinski načelnik je potpisao sa direktorom Opšte zadruge "BIOS" d.o.o. Visoko. Vrijednost ovog Projekta je 17.110,08 KM,  početak radova se očekuje iduće sedmice, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će firma "ARTING BH" d.o.o. Sarajevo.

Nabavku, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Ilijaš u iznosu od 14.038,83 KM vršit će firma R&S d.o.o. Sarajevo.

 
Održana 42. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

42SjednicaOV42. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas, sa 15 tačaka dnevnog reda. Sjednicu je vodio Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš g. Mahir Dević, koji je na samom početku sjednice izrazio empatiju za građane pogođene elementarnom nepogodom na području MZ Srednje, MZ Gajevi i MZ Kamenica, te zamolio Općinskog načelnika, Službe Općine Ilijaš i Općinsko vijeće da se stave svi postojeći resursi na raspolaganje kako bi se pomoglo stanovnicima poplavljenih naselja.

Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu.

Općinsko vijeće Ilijaš usvojilo je danas rebalans budžeta Općine Ilijaš za ovu godinu, kojim je Budžet Općine Ilijaš veći za 1.068.700 KM KM ili 9% u odnosu na aktuelni plan.
Ukupna raspoloživa budžetska sredstva Općine Ilijaš planirana rebalansom za 2016. godinu iznose 12.543.800,00 KM. Kako je istaknuto na sjednici Općinskog vijeća, Općina Ilijaš bilježi konstantan trend rasta budžetskih sredstava, a ove godine ostvareni su znatno veći prihodi nego što je planirano, naročito na pozicijama poreza na promet nekretninama, prihoda na osnovu naknade za rentu i uređenje građevinskog zemljišta, prihoda po osnovu naknade za vršenje usluga iz predmjera i katastra, uvećanog transfera po osnovu tekućih i kapitalnih primitaka od Kantona i Federacije. Općinski načelnik je uložio Amandman na prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu, kojim su na poziciji – transferi za posebne namjene – elementarne nepogode  planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za ove namjene. Uvažavajući činjenicu da su jedan dio Općine Ilijaš pogodile elementarne nepogode 23.07.2016. godine koje su značajno oštetile putnu i drugu infrastrukturu, a prvobitno planirana novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM nisu dovoljna za njihovu sanaciju, Općinski načelnik je predložio da se ovaj iznos poveća na 50.000,00 KM što su vijećnici jednoglasno podržali.

Usvajanje i provođene Regulacionog plana Mrakovo

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana "Mrakovo" donijelo je Općinsko vijeće Ilijaš na sjednici održanoj 30.12.2015. godine. Na majskoj sjednici Općinskog vijeća donesen je Zaključak o utvrđivanju Nacrta RP "Mrakovo", Odluka o usvajanju RP "Mrakovo" i Nacrt Odluke o provođenju RP "Mrakovo", te je isti upućen na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Sve primjedbe na Nacrt RP "Mrakovo" su prihvaćene i iste su uvrštene u prijedlog.
Ovaj plan obuhvata prostor od 3,7 ha. Nacrt plana nudi gradnju četiri individualna objekta, te parametre za pet postojećih izgrađenih objekata. Spratnost planiranih objekata je prizemlje i sprat, a Plan se radi u cilju urbaniziranja i optimalne organizacije prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja, opreme kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Sredstva za izradu Plana obezbijeđena su od strane investitora Al Alamiya d.o.o., a nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje Kantona Sarajevo.
Vijećnici su podržali prijedlog Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana "Mrakovo".

Plan Parcelacije za izgradnju Apartmanskih naselja Bioča I i Bioča II

Općinsko vijeće je razmatralo i prihvatilo Odluke o utvrđivanju Plana parcelacije i utvrđivanje novog građevinskog zemljišta za izgradnju Apartmanskog naselja Bioča I i Bioča II.
Apartmansko naselje Bioča I sastoji se od 33 građevinske parcele, ukupne površine 11,162 ha, a Apartmansko naselje Bioča II od 38 parcela površine 23.710,00 m2. Na ovim lokalitetima planirana je gradnja apartmanskih objekata, džamije, supermarketa, izgradnja infrastrukture, uređenje zelenih površina sa pratećim sadržajima. 

Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

Vijećnici su većinom glasova usvojili i dopunsko Rješenje kojim je utvrđeno da je od javnog interesa izgradnja priključne vodovodne mreže od glavnog gradskog rezervoara do Apartmanskog naselja Popović, te da se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta.
Općinski načelnik g. Akif Fazlić je istakao da Apartmansko naselje Popovići poboljšava kvalitet i imidž Općine Ilijaš, te da su provedene sve zakonske procedure u gradnji ovog naselja, finansijski efekti su vidljivi, a ono što je najvažnije Općina Ilijaš gradnjom ovog vodovoda će dobiti u vlasništvo vodovod, koji će biti predat na upravljanje JKP Vodostan Ilijaš.

Na ovoj sjednici usvojene su i četiri Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta.

 
Poplave uzrokovale velike probleme na području Srednjeg

SrednjePoplave1Velike padavine koje su u nedjelju pogodile dijelove Bosne i Hercegovine donijele su brojne probleme. Što se tiče Kantona Sarajevo najteže je pogođeno područje Srednjeg i okoline i to MZ: Srednje, Ljubina, Gajevi i Crna Rijeka, koje su bile zahvaćene jakim nevremenom praćenog obilnim padavinama, grmljavinom i gradom uslijed čega je došlo do naglog povećanja vodostaja rijeke Ljubine i bujičnih voda. Tom prilikom rijeka Ljubina se izlila iz svog korita na području Srednjeg, Moševića i Čevljanovića. Poplavljeno je oko deset objekata i došlo je do presijecanja putne komunikacije Donji Čevljanovići-Gajevi, te je ponovo pokrenuto klizište na lokalitetu Medojevića.
Ovaj lokalitet obišli su: Općinski načelnik Akif Fazlić, direktor Civilne zaštite KS Mustafa Kovač, pomoćnik načelnika Službe CZ Ilijaš Zdravko Barić, predstavnici firme Halilović d.o.o Ilijaš i predsjednik MZ Srednje Senad Kovačević .
-Šteta je izuzetno velika, ovo područje je zahvatila velika elementarna nepogoda veliki broj mostova je odnešen, oštećena je vodovodna i elektrodistributivna mreža, presječena je putna komunikacija prema Gajevima, napravljena je velika materijalna šteta. Nadam se da ćemo zajedno sa kantonalnim institucijama iznači finansijska sredstva kako bismo prevazišli ovo stanje. Za sada  nemamo informaciju kolika će biti ulaganja, ali će vrlo brzo Komisije konstatirati stanje na terenu –rekao je Općinski načelnik Akif Fazlić .
Stanovnici ovog područja ne pamte ovakve vremenske neprilike .
Rasim Krdžalić stanovnik Srednjeg kaže da je stanje bilo alarmantno, sve se jako brzo odigralo, voda je nosila sve pred sobom .
PoplaveSrednje2Ovaj lokalitet je obišao i pomočnik načelnika Službe CZ Zdravko Barić –„Dionica oko 10 km na području Srednjeg je zahvaćena elementarnom nepogodom, voda je nosila mostove, bilo je zaista kritično .Danas se stanje stabilizuje,najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava .Svi oštećeni se mogu prijaviti  preko općinske službe za nadoknadu štete .-kazao je Barić .
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) kazali su kako je policija cijelu noć bila na terenu, posebno u mjestu Srednje. Radilo se na uspostavljanju normalnog odvijanja saobraćaja, a prema današnjiim informacijama, svi putevi u KS su prohodni. Ovo je jedino područje u Kantonu Sarajevo koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom –kazao je Mustafa Kovač , direktor CZ KS.
Iz Kantonalne uprave civilne zaštite upozoravaju sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite života ljudi i materijalno-tehničkih sredstava odmah preduzmu neophodne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
“Općinske službe civilne zaštite trebaju staviti svoje snage zaštite i spašavanja u pripravnost, kao bi bile spremne da u skladu s nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reagiraju na potencijalno moguća jaka nevremena na području svojih općina”, navode iz Kantonalne uprave civilne zaštite.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
JAVNI POZIV
e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Odluke

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli Budžetskih sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2016

 

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

Izvještaj i plan

pdfsmall
 Izvjestaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2015. godinu

 

pdfsmall
 Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijas za 2016 godinu

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2016.godinu

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas82
mod_vvisit_counterJuče665
mod_vvisit_counterOva sedmica2701
mod_vvisit_counterOvaj mjesec17886