Vijesti
U petak zvanično otvoren novoasfaltirani put u naselju Avdukući MZ Misoča
MisocaAvdukiciU mjesnoj zajednici Misoča, naselju Avdukići u petak, 21.07.2017. godine zvanično je otvoren novoasfaltirani put, dužine 700 m. Vrijednost projekta iznosila je cca. 90.000,00 KM a investitor je Općina Ilijaš.
 
Predsjedavjući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević istakao je značaj realizacije ovog projekta, kako  za mještane Avdukića, tako i za Mjesnu zajednicu Misoča: „Vjerujem da su stanovnici naselja Avdukići zadovoljni realizacijom ovog projekta budući da se radi o jednoj od zahtjevnijih dionica puta u smislu izgradnje i rekonstrukcije, zbog velikih nagiba i mnogobrojnih krivina. Međutim, uspješno smo završili i ovaj projekat u MZ Misoča i  zahvaljujem stanovnicima Avdukića za podršku i saradnju.“
 
Veliko zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta nisu krili mještani naselja Avdukići, koji su proteklih godina imali veoma otežan pristup do svojih kuća, a najviše tokom zimskog perioda.
 
MisocAvdukici2Realizacija ovog projekta zaista nam mnogo znači i mi smo na ovaj put čekali 20 godina. Zadovoljni smo kako je put urađen, sada smo u potpunosti povezani sa gradskim jezgrom a i djeci će biti lakši put do škole. Zahvaljujem se svim mještanima Avdukića kao i Općinskom načelniku Akifu Fazliću“, kazao je Mehmed Avdukić.
 
Ovaj put predstavlja našu bolju budućnost a pogotovo budućnost omladine koja živi u novom naselju. Naš načelnik prepoznao je važnost realizacije ovog projekta te shvatio značaj ostanka omladine na selu, koja se može baviti pčelarstvom i poljoprivredom. Zahvaljujem se svima koji su nam pomogli“, istakao je stanovnik naselja Avdukića, Šaban Avdukić.
 
Izvođač radova bila je firma “Halilović“ d.o.o Ilijaš a nadzor nad izvođenjem radoca vršila je firma “Pronasa“ d.o.o Sarajevo.
 
Općinski načelnik danas potpisao Ugovore u vrijednosti 42.500,00 KM za objekte obrazovanja
PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 006Općinski načelnik Akif Fazlić, danas je potpisao 3 Ugovora kojim Općina Ilijaš dodjeljuje novčana sredstva u ukupnom iznosu od 42.500,00 KM za JU OŠ "Stari Ilijaš", JU OŠ "Srednje" i JU OŠ "Podlugovi". Riječ je realizaciji Projekata za unaprijeđenje materijalno tehničkih uslova rada u ove tri obrazovne ustanove. Sredstva dodijeljena ovim Ugovorima namijenjena su za utopljavanju objekta područne škole Dragoradi 10.000,00 KM, za sanaciju i uređenje predulaza u JU OŠ “Srednje” 10.000,00 KM, sufinansiranje radova na obezbjeđenju grijanja za područnu školu Bioča 10.000,00 KM i za sufinansiranja radova na uređenju vanjskog dvorišta JU OŠ “Podlugovi” 12.500,00 KM.
 
Prema riječima direktora JU OŠ "Stari Ilijaš" Dević Mahira, menadžment ove javne ustanove će i u narednom period kandidovanjem projektnih
prijedloga višim nivoima vlasti pokušati sanirati i urediti objekat područne škola Bioča i dovesti ga na zavidan nivo.  
PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 014"Budžetska sredstva u iznosu od 10.000,00 KM predviđena su za rješavanje pitanja grijanja u područnoj školi Bioča, koja je u prilično lošem stanju. Pokušavamo da i na objektu područne škole Bioča stvorimo optimalne uslove i nadamo se da će kroz naredni Budžet Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo projekti koje ćemo aplicirati naići na podršku i da ćemo na taj način zajednički urediti ovu školu i dovesti je u stanje u kojem se nalaze područna škola  Malešići i Misoča", rekao je direktor JU OŠ "Stari Ilijaš" Mahir Dević.
 
Iako oblast obrazovanja ne spada u nadležnosti Jedinica lokalne
samouprave, opredjeljenje Općinskog načelnika jeste kontinuirano izdvajanje budžetskih sredstava za ovu oblast, a u cilju unaprjeđenja odgojno-obrazovnih uslova rada. 
PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 011"Ova lokalna zajednica je prepoznala da je oblast obrazovanja jedna od najvažnijih i u kontinuitetu budžetski finansiramo projekte koji su od strane obrazovnih institucija kandidovani kao najvažniji. Koristim ovu priliku da čestitam direktorima škola koji su predložili da ovi projekti uđu u Budžet Općine Ilijaš  u ovoj godini. Želimo da ovo vrijeme iskoristimo i uspostavimo dinamiku koja će omogućiti da do kraja godine i realizujemo projekte iz oblasti obrazovanja", istakao je Općinski načelnik Akif Fazlić.
Menadžmen JU OŠ "Srednje" opredijelio se da ove godine krene sa uređenjem područne škole u Dragoradima. Direktor JU OŠ "Srednje" Refik Kurtović zahvalio se Općinskom načelniku na kontinuiranoj podršci koji pruža u radu OŠ "Srednje", te dodao: "ove godine smo akcenat stavili na područne škole, obzirom da smo centralni objekat škole skoro uredili i stvorili optimalne uslove. 10.000,00 KM utrošit ćemo na utopljavanje područne škole Dragoradi, a 10.000,00 KM za uređenje predulaza u OŠ "Srednje". Drago mi je što lokalna zajednica prepoznaje probleme koji su prepoznati od strane roditelja, učenika i nastavnika, te nam pomaže u njihovoj sanaciji. Ove godine ćemo urediti područnu školu Dragorade, a kasnije ćemo krenuti i sa uređenjem područne škole Gajevi i Crna Rijeka. Želim da napomenem da smo po pitanju uređenja područnih škola i optmalizacije uslova aplicirali na javni poziv Federalnog ministarstva obrazovanja za projekat povećanje kompetecnija učenika u osnovnim školama koji nam je odobren, tako da ćemo nabaviti elektronsku učionici za tri područne škole".
12.5000,00 KM koje je Općina Ilijaš odobrila za JU OŠ "Podlugovi bit će utrošeno za uređenje vanjskog dvorišta škole. Pored ovih sredstava Općina Ilijaš je preko JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš odobrila 12.5000,00 KM za PotpisivanjeUgovoraObrazovanje 012saniranje kanalizacione i vodovodne mreže i odvodnju oborinskih voda. 
Admir Abadžija direktor JU OŠ "Podlugovi" zahvalio se Općinskom načelniku na saradnji, te dodao: "Ovo je primjer domaćinskog odnosa Općine Ilijaš prema OŠ "Podlugovi". Nadamo se da ćemo i sa ovim sredstvima koja ćemo blagovremeno i pravovrememo iskoristiti poboljšati uslove za odvijanje nastave, a za dobrobit učenika i uposlenika".
 
Općina Ilijaš je ove godine iz Budžeta investirati u objekte obrazovanja cca. 86.500,00 KM.  
 
Počeli radovi na deminiranju Reona Krivajevići 5
Deminiranje1Delegacija Japana, na čelu sa Japanskim ambasadorom Kazuya OGAWOM, predstavnici Ambasade SAD-a u BiH, predstavnici ITF Enchaning Human Security, Općinski načenik Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za civilnu zaštitu Zdravko Barić boravili su jučer na lokaciji Reona Krivajevići 5. Razlog posjete je početak izvođenja radova na deminiranju ovog lokaliteta u površini od 53 286 m², a koji finansira Vlada Japana u iznosu od 55.000,00 KM. 
Prilikom jučerašnje posjete izveden je sigurnosni brifing što podrazumijeva bezbjedonosne procedure i ponašanja na radilištu, od strane direktora firme Deminiranje2"Stop Mines", koja je izvođač radova na ovom lokalitetu, zatim Brifing BHMAC-a prezentacija projekta i šire minske situacije, socioekonomski uticaj te pozadina minske zagađenosti na konkretnoj lokaciji.
Firma Stop Mines je prezentirala manuelne metode deminiranja i metode deminiranja sa psima, a potom je Ambasador Japana isprobao zaštitnu opremu i pristupio do mjesta početka radilišta. 
 
Općinski načelnik Akif Fazlić zahvalio se Vladi Japana i Ambasadi Japana na podršci i finansiranju ovog značajnog Projekta, koji Općina Ilijaš nije bila u mogućnosti samostalno realizovati i istakao da će se implementacijom ovog Projekta stvoriti bezbijedniji uslovi života stanovnika. Općina Ilijaš je jedna od najugroženijih općina po pitanju minske opasnosti na području Kantona Sarajevo i oko 30 000 000 m² se vodi kao sumnjiva površina. 
 
Pored deminiranja ovog lokaliteta Vlada Japana je obezbijedila i sredstva u Deminiranje3vrijednosti od cca 55.000,00 KM za deminiranje lokaliteta zaseok Milovac 1 površine 52 382 m² i Srednje Lijepa Luka površine 7 156 m², gdje su radovi na deminiranju u toku.  
 
Japan je na bilateralnom nivou jedan od najvećih donatora u BiH. Unutar GAGP-a, pomoć Japana u BiH je dostigla više od 17 miliona eura ili oko 35 miliona KM u proteklih 20 godina, koja pokriva vitalne sektore kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje, poljoprivreda, zaštita okoliša, infrastruktura, kultura i sl.
 
Održana jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
11SjednicaOV 005Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa sedam tačaka dnevnog reda, a njenim radom je rukovodio zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. 
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, usvajanja Dnevnog reda i usvajanja Izvještaja o realizaciji Zaključaka sa prethodne sjednice vijećnici su razmatrali Odluku o pogodnostima za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu. Obrazloženje ove Odluke općinskim vijećnicima dao je Općinski načelnik Akif Fazlić, istakavši da je: "ova Odluka predložena Općinskom vijeću u cilju podrške proizvodno orjentiranim domaćim privrednim subjektima radi povećanja obima industrijske proizvodnje, povećanja zaposlenosti i izvoza. Odlukom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na poticaje za investiranje na području Općine Ilijaš za 2017. godinu, a sa ciljem implementacije potpisanog Sporazuma između Ministarstva 11SjednicaOV 009privrede Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš, a koji se odnosi na komponentu podsticanja industrijske proizvodnje iz Programa raspodjele finansijskih sredstava za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo"
 
Ukupna sredstva za program podsticaja utvrđena ovom Odlukom iznose 300.000,00 KM, a pravo na ovu vrstu poticaja ostvaruju domaći privredni subjekti koji namjeravaju graditi nove proizvodne kapacitete na teritoriji Općine Ilijaš, izuzimajući privredne subjekte koji imaju udio državne svojine u svom vlasništvu sa pozitivnim poslovnim bilansom u prethodne dvije godine, koji upošljavaju najmanje 5 radnika i koji su u protekloj godini ostvarili ukupni prihod preko 250.000,00 KM. Služba za privredu i finansije će izraditi Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na pogodnosti za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu. 
 
11SjednicaOV 011Većinom glasova vijećnici su podržali Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju priključka na vodovodnu mrežu u naselju Donja Vratnica, kojom se daje saglasnost JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš za realizaciju priključka stambenih objekata na vodovodnu mrežu u naselju Donja Vratnica. Odlukom sudefinisane granice obuhvata.
 
Na današnjoj sjednici usvojene je i Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" . Odlukom su utvrđeni uvjeti izgradnje, uređenje, zaštita prostora i način provođenja Regulacionog plana, a naročito granice obuhvata, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju 11SjednicaOV 013građevine, uvjeti uređenja kao i površina pod saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. 
 
Utvrđen je i Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle" i nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle" i isti se stavljaju na Javni uvid u periodu od 21.07.2017.-04.08.2017. godine, a Javna rasprava će se održati 07.08.2017. godine u maloj sali Općine Ilijaš. Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja svi zainteresovani subjekti dostavljaju Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
Vijećnici su usvojili i Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš radi izgradnje 23 individualna stambena objekta u skladu sa konceptom Regulacionog plana "Alića Gaj" na lokalitetu "Alića Gaj". Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 35,00 KM/1m2. 
Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" i na web.stranici Općine Ilijaš, a postupak će se provesti putem javnog nadmetanja – licitacije. 
 
Općina Ilijaš poklonila ultrazvučni aparat,vrijednosti 60.000,00 KM JU Zavodu za zaštitu žena
PrimopredajaUZVAparata 053Općinski načelnik Akif Fazlić i direktor JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva dr. Mithat Kurtović  danas su potpisali Ugovor o poklonu ultrazvučnog color dopler aparata vrijednog 59.541,30 KM.  
 
Općina Ilijaš je izvršila nabavku ovog aparat u cjelosti ga finansirala i poklonila ovaj savremeni ultrazvučni aprat JU Zavodu za zaštitu žena i materinstva, lokalitetu Ilijaš koji je smješten u Domu zdravlja Ilijaš. 
Nakon potpisivanja Ugovora Općinski načelnik je svečano predao aparat menadžmentu JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva, a koji će se koristiti za potrebe pacijenata sa područja Općine Ilijaš. 
Svečanosti su prisustvovali i Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić, Generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dr. Fuad Husić, direktorica Doma zdravlja Ilijaš prim.dr. Amra Matoruga, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković i uposlenici Doma zdravlja Ilijaš i JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva.
 
PrimopredajaUZVAparata 011Općinski načelnik Akif Fazlić je naglasio da Općina Ilijaš posljednjih godina izdvaja značajna sredstva za unaprjeđenje oblasti obrazovanja, zdravstva i infrastrukture, te na taj način poboljšava kvalitet života građana ove općine, te dodao: "jedan od Projekata je bila nabavka ultrazvučnog aparata. Kroz ovaj Projekat su otvorena vrata i za realizaciju drugih Projekata koje ćemo zajedno sa Ministarstvom zdravstva odnosno Vladom Kantona Sarajevo realizirati do kraja godine i definirati potrebe za 2018. godinu".
 
Direktor JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, dr. Mithat Kurtović, nije krio svoje zadovoljstvo što će pacijentice sa područja Općine Ilijaš od danas moći obavljati kompletan ginekološki pregled na lokalitetu Ilijaš, na čemu se posebno zahvalio Općinskom načelniku i Predsjedavajućem Općinskog vijeća Ilijaš. Prema riječima direktora, lokalitet Ilijaš će sedmično posjećivati i radiolog koji će očitavati nalaze pacijentica. 
PrimopredajaUZVAparata 037"Ovo je najsavremeniji aparat sa tri sonde koji može da riješi sve ginekološke slučajeve. Na ovom aparatu postoji treća sonda pomoću koje će biti rađen ultrazvuk dojke.
Ovo je jedan od najljepših i najuređenijih lokaliteta sa kompletnom opremom, radimo na ultrazvuku sa dvije sonde, kardio toko, kolposkop, mikroskop za vs, tako da ordinacija potpuno opremljena", rekao je direktor Kurtović. 
 
Pored ultrazvučnog aparata Općina Ilijaš je za potrebe JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva kupila i set računarske opreme putem kojeg će se uvezati svi podaci pacijentica u informacioni sistem što će značajno olakšati rad i osoblju a i pacijentima 
Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj zahvalila se Općinskom načelniku na senzibilitetu koji ima za zdravstvo i na kontinuiranom ulaganju u ovu oblast. 
PrimopredajaUZVAparata 028"Ovo je jedna u nizu Projekata koji je podržan finsiranjem ili sufinansiranjem od strane Općine Ilijaš. Danas smo dobili novi, kvalitetan ultrazvučni aparat na kojem će se raditi ultrazvuk dojke što do sada nismo imali u Domu zdravlja Ilijaš. Pored toga dobili smo nedavno i 5 kompjutera kako bi program zdravstvene zaštite žena i materinstva uvezali u našu mrežu i informacioni sistem. Prošle godine je završena nadogradnja Doma zdravlja sa dvije etaže na kojem su uspostavljeni Centar za mentalno zdravlje i Centar za fizikalnu terapiju i svake godine pomalo ulažemo zahvaljujući senzibilitetu Općine. Nadam se da ćemo i ubuduće nastaviti sa saradnjom i da ćemo ovaj Dom zdravlja dovesti na nivo kakav je potreban našim pacijentima i kakav želimo da imamo", rekla je Ministrica Ademaj.
 
Da će ultrazvučni aparat, koji je "desna ruka" u oblasti ginekologije i akušerstva itekako pomoći u radu i uspostavljanju dijagnoza, naglasila je dr. Nihada Ibrahimović, mr.spec.ginekologije i akušerstva. 
 
Alen Hasković, zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš izrazio je zadovoljstvo današnjim događajem, te zahvalio Općinskom načelniku i Općinskom vijeću što su prepoznali ovaj problem i opredijelili se za nabavku ultrazvučnog aparata. 
PrimopredajaUZVAparata 008"Ovaj aparata je itekako potreban našim sugrađankama. Za dosadašnje usluge morale su da idu u Vogošću ili u Sarajevo, a od danas kompletnu uslugu iz oblasti zaštite žena i materinstva mogu dobiti u Ilijašu".  
 
Nakon zvanične primopredaje ultrazvučnog aparata prisutni gosti su posjetili i Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Doma zdravlja Ilijaš, koji je počeo sa radom 3. jula, a koji već rani u punom kapacitetu.  
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1127
mod_vvisit_counterJuče1277
mod_vvisit_counterOva sedmica3469
mod_vvisit_counterOvaj mjesec29639