• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Godišnji ekspoze načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 03 Ožu 2020 09:44

nacelnik svecana sjednica opcinskog vijeca 2020Po već ustaljenoj tradiciji na Dan općine Ilijaš načelnik Akif Fazlić je rezimirao rezultate iz prethodne godine i prezentirao planove za tekuću godinu u detaljnom ekspozu koji je podnio na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš.

U nastavku možete pročitati načelnikov ekspoze u cijelosti:

"Koristim priliku da Vas sve poselamim i pozdravim, da Vam zaželim dobrodošlicu i iskažem veliku zahvalnost što ste svojim prisuistvom uveličali ovaj, za nas ilijašane, jedan od najznačajnijih datuma naše općine.

Prije 24 godine općina Ilijaš je shodno Daytonskom sporazumu reintegrirana u ustavno – pravni poredak Federacije BiH. Na današnji dan 1996. godine jedinice MUP-a FBiH i predstavnici lokalne vlasti naše općine ušli su u grad Ilijaš. Ovaj dan je značio i konačnu deblokadu glavnog grada BiH kao i početak povratka Ilijašana prognanih početkom agresije na BiH.

Iako prognani, stanovnici općine Ilijaš dali su nemjerljiv doprinos odbrani naše domovine najbolje vidljiv kroz ratni put 126. Ilijaške brigade. Ovo je prilika i mjesto da odamo počast našim šehidima i poginulim borcima kao i prilika da iskažemo zahvalnost pripadnicima 126. Ilijaške brigade i drugih jedinica oružanih snaga BiH na časnoj i hrabroj borbi za očuvanje suverene i nezavisne države BiH.

Također, uvijek podsjećamo i iskazujemo zahvalnost građanima i lokalnim vlastima općina Breza, Visoko, Kakanj, Olovo, Vareš kao i drugih na pomoći našem stanovništvu u tim teškim ratnim vremenima.

S velikim bolom nosimo i činjenicu da nismo još uvijek pronašli 47 naših nestalih sugrađana, kao i da još uvijek niko nije odgovarao za ratne zločine nad stanovništvom Bioče, Lješeva, Luke, Kadarića i Crne Rijeke.

Ohrabruje činjenica da su konačno pokrenute istražne radnje za ove događaje. Nažalost puno ozbiljnije vode se sudski procesi protiv branilaca BiH sa politički motiviranim ciljevima promjene kvalifikacije karaktera rata u BiH.

Općina Ilijaš čini i činiće sve da braniocima iz Ilijaša obezbjedi svaku vrstu podrške naravno u okviru zakonskih i etičkih normi.

S punim dostojanstvom danas dočekujeo i obilježavamo Dan općina Ilijaš i Dan nezavisnosti BiH.

Prethodna godina je po svim parametrima bila uspješna godina za Ilijaš pogotovo u sferi infrastrukturnog i društvenog razvoja.

Ekonomski rast koji iskazujemo kroz vrijednost obima proizvodnje i usluga prema zadnjim podacima  bilježi i dalje porast i iznosio je cca. 450.000.000,00 KM.

Vrijednost izvoza iznosila je 250.000.000,00 KM što je našu općinu svrstalo na deveto mjesto od 80 općina u FBiH. Ono što je značajno vrijednost uvoza bila je svega 113.000.000,00 KM tako da smo jedina općina u KS sa ostvarenim spoljno trgovinskim suficitom u iznosu od 137.000.000,00 KM

Po socio – ekonomskim paranetrima Federalnog zavoda za programiranje razvoja općina Ilijaš se pozicionirala  na 24 mjesto po indeksu razvijenosti u FBiH.

Ovako dobri rezultati produkovali su rast zaposlenosti. Na dan 31.12.2019 godine broj zaposlenih je iznosio 5.834 što je u odnosu na 2018. godnu povečanje za 191 usposlenog odnosno za 3,3%. Broj nezaposlenih osoba registrovanih u službi za zapošljavanje na dan 31.12. 2019 godine bio je 4567 što je za 179 osoba ili 3,8% manje u odnosu na 2018. godinu.

Kada je u pitanju sfera izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture u 2019. godini možemo konstatovati da je realizovano ukupno 65 projekata ukupne vrijednosti vrijednosti od 8.797.000,00 KM.

U strukturi tih projekata najznačajnije mjesto zauzimaju projekti iz oblasti saobraćaja njih 36 ukupne vrijednosti od 2.740.000,00 KM kao i projekti iz oblasti komunalne infrastrukture njih 15 ukupne vrijednosti 2.459.000,00 KM.

Za sedam projekata iz oblasti društvene infrastrukture izdvojeno je 2.701.000,00 KM.

Ovom prilikom nabrojat ću samo nekoliko najznačajniji.U oblasti vodosnadbjevanja završili smo I fazu izgradnje vodovodnog sistema Vrutak vrijednu 1.700.000,00 KM.

Završena je i rekonstrukcija taložnice na filter postrojenju Karašnica kao i rekonstrukcija primarne vodovodne mreže u ulicama Omladinska, Kakanjska i Bosanski put.

U oblasti saobraćajne infrastrukture nastavljena je modernizacija putne mreže i to regionalne ceste u MZ Lješevo, saobračajnica kroz IZ Željezara Ilijaš i Luka, asfaltiranje I faze puta Misoča – Zenik i puta za naselje Korita te puteva u naseljima Homar, Kustura, Vratuša, Karašnica i niz drugih manjih putnih pravaca u večini naših MZ.

U oblasti društvene infrastrukture završena je I faza izgradnje gradskog stadiona Ilijaš vrijedna 1.560.000,00 KM. Izgrađena je i opremljena fiskulturna sala u SŠC "Nedžad Ibrišimović" ukupne vrijednosti 900.000,00 KM koju smo jučer svečano otvorili. Završena je i rekonstrukcija društvenog doma u MZ Podlugovi kao i I faza izgradnje reciklažnog dvorišta.

Kroz tekuće potpore posebno smo podržali pojedine kategorije stanovništva kao i rad svih udruženja građana i nevladinog sektora u iznosu od 1.892.000,00 KM od čega: transfer za učenike, studente i mlade u iznosu od 414.000,00 KM, transfer za socijalne programe i boračku populaciju od 486.000,00 KM, potom transfer za udruženja građana i neprofitne organizacije u iznosu 730.000,00 KM i za posticajne mjere našim poljoprivrednicima 261.000,00 KM

U ovoj godini intenzivno ćemo raditi na izradi i donošenju nove Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021. - 2027. godina. Bez obzira što općina ima svoju aktuelnu strategiju koja važi do 2022. godine i koja je u punoj implementaciji, nova zakonska regulativa definiše novu metodologiju programiranja razvoja i obavezu svih nivoa vlasti da se na sinhroniziran način i za isti period donesu usaglašene strategije razvoja.

Tim dokumentom pokušat ćemo dati odgovore na nove izazove aktulenog vremena sa krajnjim ciljem da se zadrže i porastu pozitivni trendovi u ekonomskom rastu općine, da se programski definira područje zaštite prirodne sredine i nastavak infrastrukturnog i društvenog razvoja.

Kada je u pitanju ekonomski rast, općina Ilijaš je sposobna da dalje razvija povoljan poslovni ambijent. U tom smislu u ovoj godini nastaviće se ili započeti gradnja novih proizvodnih ili poslovnih hala i objekata uglavnom kao rezultat povećanja kapaciteta postojećih firmi.

Ono što predstavlja vrlo ozbiljan problem i što se generalno manifestira na makro planu jeste teško stanje na tržištu rada, visina plata u realnom sektoru, odlazak kvalifikacione i stručne radne snage kao i smanjen interes stranih investitora za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.

Biti ćemo od onih koji će inicirati, zagovarati i predlagati donošenje makro – ekonomskih politika i mjera koje treba da ublaže ove negativne tendencije, a na lokalnom nivou ćemo nastaviti subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje, uvođenje novih posticaja i posebno dalje investirati u opremanje industrijskih zona. U 2020. godini uvest ćemo još jednu liniju podrške proizvodnim privrednim subjektima i obrtnicima, a to je potpuno regresiranje kamata na investicione kredite.

Kada govorimo o zaštiti prirodne sredine kao oblasti kojoj se do sada posvećivalo manje pažnje od potreba koje determiniraju održivi razvoj, uz sve ono što je definirano lokalnim i kantonalnim ekološkim akcionim planom, posebna pažnja će se posvetiti zaštiti vodotoka rijeke Misoče bez koje nema stabilnog snadbjevanja pitkom vodom Ilijaša, za šta će se morati obezbjediti značajna sredstva za zajedničke projekte na području općina Breza i Vareš, potom mjerama na smanjenju zagađenja zraka koje moraju biti konzistetne, dugoročne i bazirane na stručnim rješenjima

Upravljanje čvrstim i komunalnim otpadom je segment koji je organizacijski i infrastrukturno sa aspekta opremljenosti najbolje riješen. U ovoj godini završit ćemo izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu i dalje proširivati sistem dvolinijskog odvoza otpada.

Za ovu oblast vežu se i projekti energetske efikasnosti. Općina Ilijaš će sufinansirati projekte energetske efikasnosti sa liste javnih objekata koje je utvrdila Vlada KS putem Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2020. godinu. Radi se o objektima iz sfere obrazovanja i to: objekat SŠC "Nedžad Ibrišimović" i objekti područnih škola Lješevo, Ljubinići, Malešići i Dragoradi.

Kada je u pitanju infrastrukturni i društveni razvoj u 2020. godini definirali smo i budžetski pozicionirali 81 kapitalni projekat ukupne vrijednosti cca. 9.000.000,00 KM.

Kao najznačajnije projekte ističem: nastavak rekonstrukcije regionalne ceste; završetak započetih rekonstrukcija puteva ulica Ivana Franje Jukića, Bogumilska i Hašima Spahića, puta koji povezuje regionalnu cestu do mosta na rijeci Bosni u MZ Ljubinići kao i puta kroz željezaru Ilijaš; rekonstrukcija puta Vratuša I faza, izgradnja novog puta na potezu zgrada Općine – regionalna cesta; rekonstrukcije puteva u sklopu zgrada socijalnog stanovanja u Starom Ilijašu kao i puteva u naseljima Hadžiči i Vlaškovo; sanacija i modrenizacija lokalne putne mreže u četrnaest MZ u dužini od cca 15 kilometara; II faza izgradnje objekta gradskog stadiona Ilijaš; puštanje u funkciju vodovodnog sistema Vrutak; završetak rekonstrukcije prostora i nabavka opreme za produženi boravak u OŠ "Hašim Spahić"; rekonstrukcija prostora u JU "Djeca Sarajeva" – vrtić Ilijaš; nastavak uređenja vodotoka rijeka Bosne i Misoče; nastavak gasifikacije područja Alića Gaja i Luke kao i projektovanje gasne mreže u MZ Mrakovo; izgradnja i nadopuna sistema javne rsavjete sa nova 323 rasvjetna tijela; nastavak projekta revitalizacije povjesne jezgre Starog Grada Dubrovnika i niz drugih projekata.

Posebna pažnja posvetit će se izradi nove prostorno planske dokumentacije sa akcentom na urbanistički plan za urbano područje općine Ilijaš kao i konačan završetak projekta "Adresni registar".

Čitav segment aktivnosti biće posvećen pripremi investicione tehničke dokumentacije za projekte koji  se planiraju  realizirati u narednom trogodišnjem periodu, a to su: završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju podzemne garaže u Ilijašu; završetak izrade  projektne dokumentacije za podhodnik na željezničkoj stanici u MZ Podlugovi; dopuna glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije sa prečistaćem u MZ Kamenica; izrada idejnog i glavnog projekta tretmana otpadnih voda u MZ Gajevi; izrada idejnog i glavnog projekta vodosnabdjevanja MZ Ljubina iz sistema Sokolina; izrada projekta rekonstrukcije puta u MZ Ljubinići na potezu podvožnjak – mezarje; izrada projektne rehabilitacije – rekonstrukcije puta Mlini – Misoča.

Naši planovi jesu ambiciozni, ali rezultati iz prethodnih godina daju nam za pravo da optimistično definišemo viziju daljeg razvoja naše općine. Danas više nego ikada moramo pružiti perspektivu i izvjesniju budućnost generacijama koje dolaze. Pozivam sve nas, a prije svega one najodgovornije koji artikulišu društvene i političke procese da iskažemo punu odgovornost prema ovako postavljenim ciljevima.

Na kraju koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način doprinjeli ostvarenom napredku naše općine, svima Vama kao i građanima BiH čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a mojim ilijašanima i Dan općine Ilijaš."

 
Prijem devet novih volontera u Općini Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 03 Ožu 2020 09:30

prijem devet novih volontera u opcinu ilijasU sali Općinskog vijeća Ilijaš upriličeno je potpisivanje ugovora za devet mladih kojima je pružena mogućnost da narednu godinu dana volontiraju u općinskim službama, JKP Vodostan i Poreskoj upravi - ispostava u Ilijašu.

Općina Ilijaš već 12 godina za redom pruža mogućnost mladim ljudima da steknu godinu dana radnog iskustva i uslove za polaganje ispita općeg znanja, te time povećaju konkurentnost na tržištu rada.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić poželio je dobrodošlicu volonterima i kazao da Općina Ilijaš ima praksu prijema volontera, što se pokazalo kao dobar prvi korak sticanja znanja u struci nakon diplomiranja.

"Nakon nekoliko prazničnih dana i obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH, natavljamo sa lijepim događajima za našu općinu, a naročito za vas koji ćete danas potpisati ugovore o volontiranju.

Naš cilj i želja je da naučite i steknete nova iskustva i znanja, prođete procese i budete spremni za korake koji vas čekaju u budućnosti. Iskoristite priliku da učite i stičete nova znanja i vještine, jer tržište rada je sve zahtjevnije i tu prolaze samo najbolji.

Općina Ilijaš vam pruža priliku da se pripremite za polaganje ispita i stvaranja uslova da budete u poziciji konkurisati na radna mjesta u javnom sektoru.

Ove godine je nešto manji broj aplikanata u odnosu na prethodne godine, tako da nam selekcija nije bila problem.

Koristim priliku da se zahvalim  JKP Vodostan i Poreznoj upravi – ispostava u Ilijašu što su iskazali želju da se uključe i podrže ovaj projekat", kazao je Fazlić.

Šefica Odsjeka za opću upravu i lokalnu samoupravu Općine Ilijaš Muvedeta Fazlić čestitala je primljenim volonterima, te ih upoznala s njihovim pravima i obavezama tokom volontiranja.

 
Youth in the Rocky Balkans: Razlike nas spajaju Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 03 Ožu 2020 07:11

 

5e5d864048c2fOd početka decembra 2019. godine do kraja augusta 2020. godine, Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ u saradnji sa Omladinskom organizacijom „Iskoristi dan – Carpe diem“ iz Ilijaša, Srednjom ekonomsko – trgovinskom školom iz Bečeja te Srednjom ekonomsko – ugostiteljskom školom iz Bara realizuje projekat „Youth in the Rocky Balkans“, koji je podržan od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO* i Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

Cilj projekta je rušenje predrasuda i barijera među mladima te upoznavanje sa različitostima i građenje mostova među budućim liderima u regionu. Usmjeren je na interkulturalno učenje i dijalog mladih sa različitom socijalnom pozadinom i nacionalnim identitetom te potiče kooperativnost, suradnju, razmjenu ideja i perspektiva kroz radionice, debate i umjetnost.

Početkom februara 2020.godine, srednjoškolci iz Ilijaša su u okviru prve međunarodne posjete ugostili srednjoškolce iz Bara i Bečeja. Tokom šest dana posjete, 30 mladih je imalo priliku posjetiti Sarajevo, Muzej ratnog djetinjstva kao i sakralne objekte: katedralu Srca Isusova, Aškenašku sinagogu, Sabornu crkvu te Gazi Husrev-begovu džamiju.

Realizovano je pet radionica: Religija i savremeno društvo, Demokratija i ljudska prava, Psihologija pripadanja, Umjetnost i indentitet te radionica Forum teatra. Radionice su osmišljene na način da se pristupi mladom umu sa različitih aspekata te razvije svijest o značaju poznavanja samoga sebe i vrednovanja vlastitog identiteta u cilju poštovanja drugog i drugačijeg.

5e5d81243d51fTokom radionice Forum teatra, mladi su učestvovali u pripremi predstave „Ja u miru mogu sve“ koja je predstavljena publici u Ilijašu, nakon obilaska škole i upoznavanja sa učenicima i nastavnicima.

U nastavku projekta planirane su uzvratne posjete školama u Bečeju i Baru te snimanje dokumentarnog filma koji će na slikovit način predstaviti projekat Youth in the Rocky Balkans i postignute rezultate.

* Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je međunarodna organizacija osnovana od strane šest vlada Zapadnog Balkana u cilju promocije duha pomirenja i saradnje među mladima u regionu kroz programe omladinskih razmjena. U okviru svog rada, RYCO podržava projekte koji doprinose pomirenju kroz povećanje mobilnosti mladih, saradnje i aktivizma.

 
Emina Brkić i Sadik Šečić iz Karate kluba „Rašid Buća“ najbolji sportisti općine Ilijaš za 2019. Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Subota, 29 Velj 2020 21:17

DSC 1740Tradicionalna manifestacija Izbor najboljeg sportiste i sportašice Općine Ilijaš upriličena je i ove godine u kino sali KSC Ilijaš kao završni dio programa obilježavanja Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH.

Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Opčine Ilijaš Sanja Zagorac – Jozić kazala je da je u februaru objavljen javni poziv za izbor sportiste godine, ali da je odziv bio nešto slabiji nego prethodnih godina.

- Imali smo ipak dovoljno prijava da izaberemo i nagradimo sve kategorije: sportaša, sportašicu, najperspektivnije, trenera, sportski kolektiv, sportistu invalida i zastupljene kategorije kao i prethodnih godina. Zadovoljstvo je što su ove godine sa nama gosti iz Slovenije, župan općine Trebnje i naš KUD Ilijaš koji premijerno izvodi novu koreografiju, kazala je Zagorac - Jozić čestitavši Dan općine Ilijaš svim stanovnicima i svim građanima BiH Dan nezavisnosti.

Na početku programa prisutne je pozdravila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović kazavši da je ovo prilika da se dodatno podstiče razvoj sporta i nagrade oni koji su u protekloj godini postigli zavidne rezultate od kantonalnih, državnih do međunarodnih takmičenja u sportovima kojima se bave.

DSC 1756

– Ovo je jedna lijepa manifestacija koju obilježavamo, ali osim dobrih sportskih rezultata nastojimo da ulažemo u sportsku infrastrukturu i obezbjeđenje optimalnih uslova za rad što će i dalje biti cilj. Čestitam svima koji su dobili priznanja i nagrade i još jednom čestitam Dan nezavisnosti BiH i Dan općine Ilijaš, kazala je Omerović.

Za sportašicu Općine Ilijaš za 2019. godinu proglašena je šesti put Emina Brkić, članica Karate kluba „Rašid Buća“ Ilijaš“ i karate reprezentativka BiH.

– Zahvalna sam prijateljima, trenerima, porodici koji su doprinijeli mom sportskom uspjehu. Aktuelna sam viceprvakinja Evrope u disciplini borbe seniorke -68 kg i to je najveći uspjeh u prethodnoj godini, državna prvakinja u istoj kategoriji, treća sam na Balkanu. Već sljedeće sedmice putujem na Balkansko seniorsko prvenstvo i nadam se dobrom plasmanu kao i prethodnih godina. Uz to je bilo mnoštvo kantonalnih, federalnih takmičenja, prvih mjesta i zlatnih medalja, kazala je Emina dodavši još jednom da najveću zahvalnost duguje porodici koja je podržava u usponima i padovima, te da će se nastaviti trenerski rad, jer želi osposobiti nove generacije koje će postizati iste ili slične uspjehe.

DSC 1656Za sportistu Općine Ilijaš za 2019. godinu proglašen je Sadik Šečić, član Karate kluba „Rašid Buća“, učenik SŠC „Nedžad Ibrišimović“ i nosilac smeđeg pojasa u karateu.

– Ovo priznanje daje veliku motivaciju za dalji uspjeh. Moja priznanja jako su dobra, posebno tri medalje na međunarodnim takmičenjima u kojima je učestvovalo 10 i više zemalja. Moj plan je nastaviti dalje trenirati, steći majstorsko zvanje, a poruka mladima je da treniraju karate, izuzetno dobar sport koji uči disciplini, trudu i ličnom razvoju, kazao je Sadik za Radio Ilijaš.

Odlukom ocjenjivačkog žirija za najperspektivniju sportašicu Općine Ilijaš izabrana je Tajra Ahmetović iz KK „Rašid Buća“. Za najperspektivnijeg sportaša Općine Ilijaš za 2019. godinu proglašen je Esad Nukić iz Taekwondo kluba „Ilijaš“. Dobitnik priznanja sportski kolektiv općine Ilijaš za 2019. godinu je Škola fudbala „Tempo“ Ilijaš. Sportski radnik općine Ilijaš za 2019. godinu je Azmir Subašić iz Karate kluba „Rašid Buća“. Dobitnik priznanja sportski trener općine Ilijaš za 2019. godinu je Mahir Brkić iz Taekwondo kluba „Ilijaš“. Priznanje sportista invalid osvojio je Muhidin Dervišević iz Sportsko invalidskog društva „SID 126“ .

Dodijeljeno je i sedam ugovora o stipendiranju sportsita koji su postigli značajne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a dobitnici su Emina Brkić, Harisa Mešetović, Nejra Čengić, Hamza Kamenjaš, Esad Nukić, Elmir Ramić i Sadik Šečić.

Za kulturno – zabavni program i ove večeri pobrinulo se Kulturno umjetničko društvo Ilijaš koje tradicionalno pruža podršku ovoj manifestaciji.

 
U Ilijašu održana promocija knjige „Zov postmodernih sirena“ autora prof.dr. Adnana Džafića Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Subota, 29 Velj 2020 21:09

TEKSTKNJIGAKnjiga „Zov (post)modernih sirena“ autora prof. dr. Adnana Džafića, našeg sugrađanina, promovisana je u prepunom Biznis centru Ilijaš, kao dio programa obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i Dana općine Ilijaš.

O knjizi su, osim autora, govorili prof. dr. Šaćir Filandra, prof.dr. Nezir Krčalo. Moderatorica je bila Lamija Silajdžić.

Profesor Džafić kaže da je ovo četvrta promocija djela, nakon predstavljanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli, održana je promocija povodom Dana državnosti u Goraždu. Došao je red i na Ilijaš u kojem autor živi.

– Ova promocija u Ilijašu je četvrta po redu, nakon što smo knjigu predstavili na dva najveća univerziteta u BiH - u Tuzli i Sarajevu, zatim u Goraždu dobili smo poziv da održimo promociju povodom Dana reintegracije općine Ilijaš. Knjiga je dijelom doktorska disertacija, rađena prije nekih 10 godina sa dva dodatna poglavlja, koja obrađuju temu bosanskohercegovačkog identiteta. Knjiga je udžbenik iz sociologije i namijenjena je studentima i istraživačima, ali s obzirom na to da večeras imamo naše sugrađane kao publiku uz studente, poznanike i prijatelje,, imat ćemo relaksiranu promociju u kojoj ćemo pokušati približiti temu identiteta, kazao je Džafić.

Govoreći o budućim radovima i temama kojima se bavi, kazao je da će fokus biti stavljen na istraživanje ideja i tema iz oblasti savremene sociologije s obzirom na to da su postojeći udžbenici zastarjeli, a cilj je približiti za razumijevanje savremene društvene fenomene primamljivim, ne striktnim stručnim jezikom, ali u okvirima nauke.

O knjizi je na promociji govorio prof.dr. Šaćir Filandra.

KNJIH– Vaš sugrađanin kolega Adnan Džafić napisao je jedan udžbenik iz područja sociologije identiteta prvi put u BiH po svim znanstvenim i pedagoškim uzusima primjerenim za udžbeničku literaturu referirajući se na svjetski relevantne autore iz te oblasti. Ključno pitanje 21. stoljeća je pitanje identiteta i sva pitanja se prelamaju kroz identitetsku ravan, na način kako je pitanje ideologije obilježilo 20. stoljeće, mislimo na ideologije: komunizma, fašizma, nacionalizma, liberalizma. Sva društvena i politička pitanja imaju identitesku dimenziju. Otvoreno je pitanje identiteta, krize identiteta, odnosa identiteta i globalizacije i za širu javnost , kako individualnog identiteta, tako i grupnih identiteta: religijskog, nacionalnog, zavičajnosti, istaknuo je Filandra.

Nameće se potreba za jednom serioznom analizom vezanom za to što se dešava sa tradicionalnim, dugovremeno sedimentiranim identitetskim odrednicama koje su multilateralnog karaktera, a višestoljetno su njegovane na ovom prostoru“… kaže se u rezenziji Dr. Jusufa Žige za knjigu „Zov (post)modernih sirena“ Identitet kao centralni istraživački problem društvenih i humanističkih nauka 20. i 21.stoljeća“.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
Javni poziv za prikupljanje prijava za davanjena koristenje poljoprivrednog zemljišta
 

 
 
JAVNI POZIV
za saćinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati proljetnu sjetvu na području općine Ilijaš
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" Ilijaš
 

 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas576
mod_vvisit_counterJuče1082
mod_vvisit_counterOva sedmica6306
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3869