• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 40. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Srijeda, 25 Ožu 2020 12:36

IMG-8930f658727df524475eaaf57cc47432-VMartovska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede uz prisustvo 18 vijećnika i bez prisustva gostiju.

Sala Općinskog vijeća Ilijaš dezinfikovana je neposredno prije održavanja sjednice, a prilikom ulaska u zgradu Općine vijećnici su dezinfikovali ruke, te su im podijeljene maske i rukavice.

Vodilo se računa i o socijalnoj distanci, pa je između vijećnika ostavljeno jedno slobodno mjesto.

Vijećnička pitanja i inicijative dostavljene su pismenim putem, kako bi se vrijeme trajanja sjednice skratilo.

Sjednicu je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković, a na dnevnom redu se našlo 11 tačaka.

Na samom početku sjednice usvojen je Zaključak da dok je na snazi Odluka Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području KS, predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš može odlučiti da se sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sazove i održi elektronskim ili telefonskim putem (SMS porukom) ili elektronskom poštom. Rezultate glasanja utvrđuje predsjedavajuća OV Ilijaš uz asistenciju sekretara Općinskog vijeća.

Također, predsjedavajuća OV-a Ilijaš može odlučiti da se sjednica Kolegija Općinkog vijeća Ilijaš sazove i održi elektronskim ili telefonskim putem (SMS porukom) ili elektronskom poštom.

Predsjedavajući/a radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš mogu također odlučiti da se sjednice radnih tijela OV-a Ilijaš sazovu i održe elektronskim ili telefonskim putem (SMS porukom) ili elektronskom poštom. Rezultate glasanja utvrđuje predsjedavajući/a radnog tijela uz asistenciju sekretara OV-a Ilijaš.

U slučaju održavanja sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, Kolegija i radnih tijela na ranije pomenut način pozivi za sjednice sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima se dostavljaju elektronskim putem. Zapisnici sa održanih sjednica vrše se na osnovu elektronske pošte.

Zaključak je stupio na snagu odmah i važi do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne i druge nesreće.

Potom je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. - 31.12.2019. godine. Budžet Općine Ilijaš u navedenom periodu bilježi 17.891.996,00 KM ostvarenih prihoda, što je 101 posto od planiranih prihoda u Budžetu za 2019. godinu. Sa druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 15.308.692,00 KM, što predstavlja 86 posto od planiranih izdataka u Budžetu za 2019. godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.583.304,00 KM.

thumbnail IMG-a26de7211ea782b341974de505f2c0d4-V

Vijećnici su podržali i Odluku kojom se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš“ za 2019. godinu i Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove „Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš“ za 2020. godinu.

Ukupan prihod u 2019. godini iznosio je 507.963 KM. U strukturi prihoda, budžetska stavka iznosi 392.701 KM, a vlastiti prihodi 115.262 KM. Rashodi ovog javnog preduzeća u 2019. godini iznose 506.985 KM.

Usvojen je Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš, potom Odluka o odobravanju i isplati sredstava na ime troškova prevoza djece sa poteškkoćama u razvoju, dva Rješenja iz imovinsko – pravne oblasti, te Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš.

Općinsko vijeće je podržalo Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Banovac“, te Odluku o provođenju izmjena i dopuna RP „Banovac“. Ovim odlukama se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja izmjena i dopuna Regulacionog plana „Banovac“, a naročito granice prostorne cjeline, namjenu površina, način uređenja građevinskog zemljišta, urbanističko – tehnički uslovi za izgradnju građevina, odnos prema postojećem građevinskom fondu, uređenje vodotoka potoka Gnionica, uređenje zelenih površina i slobodnih površina.

Na kraju sjednice k znanju je primljena Informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2019/2020. godini.

 
Treća vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 23 Ožu 2020 14:28

U velikoj sali Općine Ilijaš održana je treća vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite (OŠCZ).

Komandant, načelnik te članovi štaba usvojili su zapisnik te analizirali usvojene mjere i preporuke sa prethodne sjednice, te donijeli nove mjere i preporuke u vezi sa pandemijom Corna virusa (COVID 19) na području općine Ilijaš.

Završena je nabavka grijalica za trijažni šator ispred Doma zdravlja u Ilijašu. Napravljena je narudžba profesionalnog šatora dimenzija 5x10 metara i 3 metra visine koji bi mogao poslužiti u slučaju velikog broja oboljelih. Isporuka se očekuje do ponedjeljka, 30. marta.

Mjeru kontrole građana kojima je određena izolacija i dalje kontinuirano provode pripadnici PU Ilijaš. Do danas je evidentorana 41 osoba koja se nalazi u izolaciji po rješenju Federalne uprave inspekcijskih poslova. Za sada nema evidentiranih kršenja izolacije.

Službenici PU Ilijaš također kontinuirano provode kontrolu mjere zabrane kretanja građana u periodu od 18 do 5 sati. U periodu policijskog sata na području općine Ilijaš nisu zabilježenja kršenja ove mjere.

Do sada je 65 osoba u samoizolaciji, za koje PU nije dobila rješenje i ne može izvršiti kontrolu. Njih nadzire Dom zdravlja Ilijaš svakodnevno ih kontaktirajući putem telefona i provjeravajući njihovo zdravstveno stanje te dajući preporuke da ne izlaze.

Mjera kontinuirane nabavke opreme se nastavlja. Nabavljeno je 500 novih maski, te je naručeno je dodatnih 1000 maski i 200 pari rukavica, te veća količina sredstava za dezinfekciju.

Mjera preventivnog čišćenja i pranja ulica na području općine Ilijaš također se kontinuirano nastavlja.

Mjera kojom je odlučeno zatvaranje manje frekventnih ambulanti (Crna Rijeka, Gajevi i Mrakovo) se provodi. Ambulanta u Srednjem radi u prvoj smjeni sa doktorom porodične medicine i doktorom stomatologije. U Srednjem je također od garažnog prostora napravljen prostor za izolaciju, kako pacijenti ne bi ulazili u prostorije ambulante. Pedijatrija u DZ Ilijaš radi u periodu od 08 do 22 sata. Dok specijalističke službe ne rade.

Na sastanku su donesene nove mjere i preporuke:

1. Do kraja dana osigurati iskaznice ili potvrde o kretanju u vrijeme policijskog sata za sve članove štaba;

2. Telefonski broj na koji građani u slučaju potrebe mogu kontaktirati operativni centar civilne zaštite Općine Ilijaš u periodu od 07 do 22 sata je: 033 400 785.
Broj telefona PU Ilijaš je: 033 401 000
Doma zdravlja Ilijaš: 033 574 350 i 033 574 352

3. Podržava se preraspodjele budžeta za realizaciju četiri stavke:

a) Nabavka sredstava i opreme u suzbijanju širenja koronavirusa;

b) Sredstva za funkcionisanje organa uprave i javnih ustanova na području općine;

c) Podrška socijalno ugroženom stanovništvu;

d) Sredstva za podršku u održavanju privrednih aktivnosti;

4. Od sutra radno vrijeme Općine Ilijaš je od 09 do 13 sati. Služba civilne zaštite na raspolaganju je građanima i nakon ovog perioda.

 
Vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Subota, 21 Ožu 2020 15:07

sastanak staba civilne zastite opcine ilijas 1U velikoj sali Općine Ilijaš održana je druga vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite (OŠCZ). Komandant, načelnik te članovi štaba su analizirali usvojene mjere i preporuke sa prve sjednice, te donijeli nove mjere i preporuke u vezi sa pandemijom Corna virusa (COVID 19) na području općine Ilijaš.

Konstatovano je da je situacija prilično dobra, te da zaraženih Corona virusom nema.

Završeno je postavljanje šatora ispred zgrade Doma zdravlja u Ilijašu, te je dogovoreno da se nabave grijalice i napajanje šatora električnom eneregijom te mrežnim kablom za računar, budući da će se prijemi pacijenata obavljati prvo u šatoru (trijažno mjesto), pa tek onda uputiti dalje u ambulantu.

U toku je i proces nabavke profesionalnog šatora dimenzija 5x10 metara i 3 metra visine koji bi mogao poslužiti za potrebe, u slučaju velikog broja oboljelih.

Druga mjera koju je štab izdao na prethodnom sastanku bila je kontorla građana kojima je određena izolacija. Ovu mjeru provode pripadnici PU Ilijaš.

Irfan Nefić komandir PU Ilijaš i član OŠCZ je istakao da PU Ilijaš postupa po rješenjima Federalne uprave inspekcijskih poslova, te da nadzire 22 osobe koje se nalaze u izolaciji po rješenju.

PU Ilijaš provodi i praćenje zabrane rada ugostiteljskih objekata i prostora u skladu sa naredbama Štaba CZ.

Izvršen je obilazak 27 objekata restorana, ćevabdžinica i fast foodova, šest objekata frizerskih salona, 25 objekata osnovnih prehrambenih artikala i dva objekta naplatne službe. Ukupno je izvršeno 85 obilazaka i nije bilo kršenja naredbi, mjere su se ozbiljno shvatile.

Građane u samoizolaciji, za koje PU nije dobila rješenje, i ne može izvršiti kontrolu, nadzire Dom zdravlja svakodnevno ih kontaktirajući putem telefona i provjeravajući njihovo zdravstveno stanje. Do sada je 61 osoba u samoizolaciji.

Mjera kontinuirane nabavke opreme za dezinfekciju za Dom zdravlja Ilijaš i javne institucije na području općine Ilijaš također se realizuje prema planu. Nabavljeno je 250 hirurških maski, 400 pari rukavica i 300 litara sredstva za dezinfekciju. Naručeno je dodatnih još višekratnih hirurških maski.

sastanak staba civilne zastite opcine ilijas 2Kupljena su 22 dozatora za dezinfekciju ruku, od kojih je 14 postavljeno na ulaze u objekte i ustanove na području općine Ilijaš.

Mjeru preventivnog čišćenje i pranje ulica na području općine Ilijaš izvršavaju uposleni JKP "Vodostan" i JKP "Rad" - radna jedinica Ilijaš. Provedene su zajedničke aktivnosti na pranju ulica i trgova. JKP „Rad“ dobilo je novo dezinfekciono sredstvo kojim će se u narednom periodu vršiti pranje ulica.

Akif Fazlić komandant OŠCZ je predlažio pranje svih ulica u gradu, pranje regionalne ceste u centralnom dijelu Starog Ilijaša i Podlugova, pranje ceste u IZ Luka, pranje svih parkinga u Ilijašu, te pranje platoa u Srednjem.

Mjera kojom se zabranjuje održavanje subotnje pijace u Ilijašu ostaje na snazi. Rad tržnice ostalim danima u sedmici ostaje nepromijenjen.

Na sastanku su donesene nove mjere i preporuke:

1. Podržava se preporuka da se od ponedjeljka, 23. marta 2020. godine, zatvore ambulante koje nisu frekventne (Crna Rijeka, Gajevi, Mrakovo);

2. Podržava se preporuka o preraspodjeli radnog vremena, a u skladu sa zaključcima koje je usvojila Vlada KS;

3. Podržava se preporuka preraspodjele budžeta za realizaciju podrške socijalno ugroženom stanovništvu.

 
Postavljen šator za trijažu ispred Doma zdravlja u Ilijašu Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Subota, 21 Ožu 2020 14:13

satro dom zdravlja ilijasU toku jučerašnjeg dana Služba civilne zaštite Općine Ilijaš je instalirala šator za trijažu, kojeg su potom uposleni iz Doma zdravlja Ilijaš opremili sa neophodnom opremom.

Svi koji budu dolazili u ovu zdravstvenu instituciju prvo će proći trijažu, a potom biti upućeni dalje u ambulantu.

 
Sastanak općinskog načelnika i Savjeta MZ Lješevo: Izrada RP „Željeznička stanica Lješevo“ Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Petak, 20 Ožu 2020 15:07

sastanak mz ljesevo 1Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović i koordinator na projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ Meho Gljiva održali su sastanak sa predsjednikom Savjeta MZ Lješevo Fuadom Masnopitom, te članovima Savjeta Tarikom Fazlićem i Eminom Mostić. 

Tema sastanka bila je rješavanje prostora željezničke stanice u Lješevu kroz pokretanje usvajanja regulacionog plana.

Savjet MZ je na sastanku upoznat da je nadležna općinska služba pripremila prijedlog rješenja Regulacionog plana "Željezničaka stanica Lješevo".

Dogovoreno je da se obuhvatom Regulacionog plana "Željeznička stanica Ljesevo" ostavi mogućnost za izgradnju pothodnika i uključenje – isključenje saobraćajnice kako bi se ostavio zaštitni pojas za izgradnja pothodnika i regulaciju saobraćajnice.

Također je dogovoreno da se u ponuđenom rješenju planira autobuska okretnica koja obuhvata perone za stajanje autobusa kao i mogućnost za natkrivanje stajališta, a to podrazumjeva i uklanjanje dva postojeća objekta sa trase okretnice.

Planirano je i da željezničko stajalište ima platformu za putnike.

Dogovoreno je da se ponuđeno rješenje RP "Željezničke stanice Lješevo" usaglasi sa Zavodom za planiranje Kantona Sarajevo i projektantom te nakon toga organizuje javna rasprava sa obaveznim pozivom vlasnika postojećih objekata u obuhvatu Regulacionog plana.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
Javni poziv za prikupljanje prijava za davanjena koristenje poljoprivrednog zemljišta
 

 
 
JAVNI POZIV
za saćinjavanje preliminarne liste poljoprivrednih proizvođača koji će obavljati proljetnu sjetvu na području općine Ilijaš
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" Ilijaš
 

 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas592
mod_vvisit_counterJuče1082
mod_vvisit_counterOva sedmica6322
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3885