Vijesti
Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš PDF Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 22 Velj 2018 12:29

1 - 07.02.2018 014Uz prisustvo 23 vijećnika u četvrtak, 22. februara 2018. godine održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Alen Hasković. Na dnevnom redu trebalo se naći devet tačaka, ali je tačka kojom je planirano razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš povučena na inicijativu općinskog načelnika. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, kojim se definiše dodjela pojedničnih zahvalnica predsjednicima Savjeta šest mjesnih zajednica koje učestvuju u Projektu jačanja uloge mjesnih zajednica koji provodi UNDP. 

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2017. godinu. U izvještaju je predočena realizacija projekata iz operativnog plana općinskog načelnika i službi za upravu kao i skup izvještaja o radu službi koji su proizvod realizacije plana i programa rada službi za 2017. godinu o realizaciji mjerljivih ciljeva Općine Ilijaš za prošlu godinu.

Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2018. godine dobio je potrebnu većinu glasova Općinskog vijeća.

Osnovi za izradu Operativnog plana sadržani su u Budžetu Općine Ilijaš za 2018. godinu, u Strategiji razvoja Općine Ilijaš, planovima i programima Vlade KS, planovima i programima rada javnih preduzeća i službi Općine Ilijaš i definisanim mjerljivim ciljevima Općine Ilijaš za 2018. godinu.

Operativnim planom su utvrđeni i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosnadbjevanja, elktrosnadbjevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada MZ i organa uprave podići na viši nivo i započeti izgradnja nove, što će uveliko poboljšati uslove života stanovništva općine Ilijaš u svim njenim djelovima.

2 - 07.02.2018 010Neki od najznačajnijih projekta u 2018. godini su izgradnja vodoopskrbnog sistema Vrutak - prva faza, rekonstrukcija taložnika na filter postrojenju Karašnica, izgradnja filter postrojenja na vodovodu Sokolina, izgradnja fiskulturne sale u O.Š. "Hašim Spahić" Ilijaš, rekonstrukcija Doma u Podlugovima - prva faza, nastavak rekonstrukcije regionalne ceste i dalja modernizacija saobraćajne infrastukture na cijelom području općine, rekonstrukcija trga ispred KSC-a, nastavak infrastuktualnog opremanja industrijskih zona i početak izgradnje reciklažnog dvorišta.

Stalni cilj je stvaranje imidža općine Ilijaš kao općine koja ima viziju da svojim građanima osigura kvalitetne i prosperitetne uslove življenja. Rokovi realizacije nekih od projekata biće uslovljeni aktivnostima nosilaca, finansijera i implementatora projekata, prije svega Vlade KS i njenih nadležnih ministarstava i direkcija kao i investitora.

3 - 07.02.2018 011Vijećnici su podržali Odluku o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš. Odlukom o općim i jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima pravo raspolaganja ima Općina Ilijaš i Odlukom o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostora na području općine Ilijaš utvrđeni su kriteriji i mjerila, uslovi, način i postupak dodjele u zakup poslvnih zgrada i prostorija, zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina i način plaćanja zakupnine, ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja i upravljanja ima Općina Ilijaš. Kroz praktičnu primjenu ovih odluka dolazilo je do određenih problema u primjeni s obzirom da su se dešavale situacije koje nisu regulisane Odlukama, a često su prisutne, što je stvaralo probleme u radu Službe za privredu i finansije, te se ocijenilo da je neophodno pristupiti izradi nove Odluke sa djelimično novim rješenjima u ovoj oblasti.

Odluka o usvajanju „Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018.-2022. godine“ podržana je jednoglasno. Ovaj strateški dokument je usaglašen sa razvojnim strategijama viših nivoa vlasti, a direktno je usaglašen sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine u smislu direktne usaglašensoti strateških i prioritetnih ciljeva, te mjera kojima se isti ostvaruju.

Izrada ovog dokumenta je rezultat partnerskog odnosa svih učesnika u izradi Strategije, odnosno članova Komisije za izradu Strategije i partnerskih institucija. Proces izrade ovog dokumenta je osim perioda koji je utvrđen za javnu raspravu, zapravo sve vrijeme bio javan, tako da su građani mogli i na sastancima članova Komisije za izradu Strategije da participiraju, iznose primjedbe, prijedloge i mišljenja.

O okviru Odluke, a s ciljem efikasne implementacije Strategije, odnosno njenih strateških i prioritetnih ciljeva, mjera i projekata, zadužuje se općinski načelnik da imenuje tim za implementaciju Strategije i Komisiju za monitorinig i evaluaciju Strategije, te da utvrdi njihove zadatke, metodologiju rada, rokove i ostala pitanja od značaja za implementaciju i prećenje realizacije Strategije.

Usvojena je Odluka o gubitku javnog dobra u općoj upotrebi, a u skladu sa odredbama čl. 61 Zakona o građevinskom zemljištu. Naime, neophodno je riješiti gubitak statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dio zemljišta na lokalitetu Podlugova, kako bi nadležna Služba za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar mogla prisupiti rješavanju imovinsko - pravnih odnosa na zemljištu na kojem je izgrađen poslovni objekat. Objekat je dobio naknadnu urbanističku saglasnost, pa je potrebno riješiti pitanje vlasništva na zemljištu na kojem je objekat već sagrađen.

4 - 07.02.2018 012Na kraju sjednice Općinsko vijeće je podržalo Zaključak kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za pomoć licima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Lica koja spadaju u tu kategoriju su starije osobe bez bližih srodnika, samohrani roditelji, invalidna lica koja ne ostvaraju prava putem Službe socijalne zaštite, lica oboljela od hroničnih i drugih oblika bolesti i mnogočlane porodice bez primanja koja se računaju kao prihod.

Navedena novčana pomoć će se ralizovati u budžetskoj 2018. godini i istu odobrava općinski načelnik, na prijedlog Službe za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i nadležne komisije Općinskog vijeća. Iznos novčane pomoći je 100,00 KM mjesečno za jednog korisnika i ista će se isplaćivati putem bankovnih računa korisnika.

LAST_UPDATED2
 
Program obilježavanja Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH PDF Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Četvrtak, 22 Velj 2018 07:18

07.02.2018 008Organizacioni odbor za obilježavanje Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH održao je niz sastanaka posvećenih pripremama manifestacije. Kao i proteklih godina u sklopu obilježavanja Dana Općine Ilijaš bit će upričen prigodan kulturno-umjetnički i sportski program.

Program manifestacije:

Subota i nedjelja, 24.-25.02.2018. godine
24.02. 2018. u 09:00 – Otvorenje međunarodnog turnira u nogometu za djecu u organizaciji NK Ilijaš – Sportska dvorana Ilijaš

Ponedjeljak, 26.02.2018. godine
14:00 - Dječja predstava "Mačak Ćiro i mačak Vova" - kino sala JU KSC i Radio Ilijaš
18:00 - Predstava "Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla" - Kino sala JU KSC i Radio Ilijaš

Utorak, 27.02.2018. godine
18:00 - Svečana dodjela Ugovora o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe – Kino sala JU KSC i Radio Ilijaš

Srijeda, 28.02.2018. godine
10:00 - Svečano obilježavanje Dana JU OŠ "Stari Ilijaš"
11:30 - Svečano otvorenje filter postrojenja na Karašnici
12:00 - Defile slobode učenika Perzijsko-bosanskog koledža i O.Š. "Đulistan"
12:30 - Polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu
13:00 - Svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš – Kino sala JU KSC
14:00 - Svečano otvaranje Biznis centra u sklopu JU KSC i Radio Ilijaš
18:00 - Izbor sportiste godine – Kino sala JU KSC i Radio Ilijaš;

Nedjelja, 04.03.2018. godine

09:00 - Turnir u karateu u organizaciji Centra borilačkih vještina "Bunkai" Ilijaš – Sportska dvorana Ilijaš

25.02-01.03.2018. godine
Izložba likovnih radova Škole slikanja sa prof. Safijom Beširević u foajeu KSC-a.

LAST_UPDATED2
 
Najava 17. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš PDF Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 19 Velj 2018 13:46

12SjednicaOpcinskogVijecaIlijas 007U četvrtak, 22. februara 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 17. (sedamnaesta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 16. sjednice

3. Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2017. godinu

4. Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2018. godine

5. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš

6. Prijedlog Odluke o usvajanju "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022. godine"

7. Prijedlog Odluke o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č.br.2442/2 i k.č.br.3260/2)

9. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM (trideset hiljada i 00/100 KM) na ime pomoći licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite općine Ilijaš.

LAST_UPDATED2
 
Najava 17. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš PDF Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 19 Velj 2018 13:34

U četvrtak, 22. februara 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 17. (sedamnaesta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 16. sjednice

3. Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2017. godinu

4. Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2018. godine

5. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš

6. Prijedlog Odluke o usvajanju "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022. godine"

7. Prijedlog Odluke o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č.br.2442/2 i k.č.br.3260/2)

9. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM (trideset hiljada i 00/100 KM) na ime pomoći licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite općine Ilijaš.

LAST_UPDATED2
 
Šest novih vozila za PU Ilijaš PDF Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Petak, 16 Velj 2018 15:12

mup automobiliMinistarstvo za unutrašnje poslove Kantona Sarajevo (MUP KS-a) preuzelo je 90 novih automobila koji će koristiti pripadnici sarajevske policije.

Policijska upava Ilijaš preuzela je šest automobila.

Primopredaji su prisustvovali policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mevludin Halilović sa saradnicima i članovi Vlade Kantona Sarajevo. Stanovnici Kantona Sarajevo će uskoro na ulicama primjetiti i novi dizajn policijskih vozila koji imaju novi vizuelni identitet i koji će policiji pomoći u svakodnevnom obavljanju zadataka.

Vozila MUP-a KS-a trenutni izgled imaju još od kraja 1990-ih godina pa je stoga bilo vrijeme za redizajn. Nova boja vozila bit će dominantno crna s crvenim detaljima.

Novi automobili koštali su oko tri miliona KM, a vozila su nabavljena od firme Porsche BH.

Za ovu godinu je planiran budžet za nabavku dodatnih 50 automobila za potrebu specijalnih i drugih jedinica.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Odlukom načelnika Općine Iijaš djelimično se poništava Javni oglas objavljen 08.02.2017, a koji se odnosi na drugu poziciju
a sada Javni oglas glasi:

ODLUKA
o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata u školskoj
2017-2018. godini

 

ODLUKA
o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj
2017-2018. godini

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas215
mod_vvisit_counterJuče1120
mod_vvisit_counterOva sedmica7635
mod_vvisit_counterOvaj mjesec36524