Home Vijesti Godišnji ekspoze načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića
Godišnji ekspoze načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića PDF Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 03 Ožu 2020 09:44

nacelnik svecana sjednica opcinskog vijeca 2020Po već ustaljenoj tradiciji na Dan općine Ilijaš načelnik Akif Fazlić je rezimirao rezultate iz prethodne godine i prezentirao planove za tekuću godinu u detaljnom ekspozu koji je podnio na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš.

U nastavku možete pročitati načelnikov ekspoze u cijelosti:

"Koristim priliku da Vas sve poselamim i pozdravim, da Vam zaželim dobrodošlicu i iskažem veliku zahvalnost što ste svojim prisuistvom uveličali ovaj, za nas ilijašane, jedan od najznačajnijih datuma naše općine.

Prije 24 godine općina Ilijaš je shodno Daytonskom sporazumu reintegrirana u ustavno – pravni poredak Federacije BiH. Na današnji dan 1996. godine jedinice MUP-a FBiH i predstavnici lokalne vlasti naše općine ušli su u grad Ilijaš. Ovaj dan je značio i konačnu deblokadu glavnog grada BiH kao i početak povratka Ilijašana prognanih početkom agresije na BiH.

Iako prognani, stanovnici općine Ilijaš dali su nemjerljiv doprinos odbrani naše domovine najbolje vidljiv kroz ratni put 126. Ilijaške brigade. Ovo je prilika i mjesto da odamo počast našim šehidima i poginulim borcima kao i prilika da iskažemo zahvalnost pripadnicima 126. Ilijaške brigade i drugih jedinica oružanih snaga BiH na časnoj i hrabroj borbi za očuvanje suverene i nezavisne države BiH.

Također, uvijek podsjećamo i iskazujemo zahvalnost građanima i lokalnim vlastima općina Breza, Visoko, Kakanj, Olovo, Vareš kao i drugih na pomoći našem stanovništvu u tim teškim ratnim vremenima.

S velikim bolom nosimo i činjenicu da nismo još uvijek pronašli 47 naših nestalih sugrađana, kao i da još uvijek niko nije odgovarao za ratne zločine nad stanovništvom Bioče, Lješeva, Luke, Kadarića i Crne Rijeke.

Ohrabruje činjenica da su konačno pokrenute istražne radnje za ove događaje. Nažalost puno ozbiljnije vode se sudski procesi protiv branilaca BiH sa politički motiviranim ciljevima promjene kvalifikacije karaktera rata u BiH.

Općina Ilijaš čini i činiće sve da braniocima iz Ilijaša obezbjedi svaku vrstu podrške naravno u okviru zakonskih i etičkih normi.

S punim dostojanstvom danas dočekujeo i obilježavamo Dan općina Ilijaš i Dan nezavisnosti BiH.

Prethodna godina je po svim parametrima bila uspješna godina za Ilijaš pogotovo u sferi infrastrukturnog i društvenog razvoja.

Ekonomski rast koji iskazujemo kroz vrijednost obima proizvodnje i usluga prema zadnjim podacima  bilježi i dalje porast i iznosio je cca. 450.000.000,00 KM.

Vrijednost izvoza iznosila je 250.000.000,00 KM što je našu općinu svrstalo na deveto mjesto od 80 općina u FBiH. Ono što je značajno vrijednost uvoza bila je svega 113.000.000,00 KM tako da smo jedina općina u KS sa ostvarenim spoljno trgovinskim suficitom u iznosu od 137.000.000,00 KM

Po socio – ekonomskim paranetrima Federalnog zavoda za programiranje razvoja općina Ilijaš se pozicionirala  na 24 mjesto po indeksu razvijenosti u FBiH.

Ovako dobri rezultati produkovali su rast zaposlenosti. Na dan 31.12.2019 godine broj zaposlenih je iznosio 5.834 što je u odnosu na 2018. godnu povečanje za 191 usposlenog odnosno za 3,3%. Broj nezaposlenih osoba registrovanih u službi za zapošljavanje na dan 31.12. 2019 godine bio je 4567 što je za 179 osoba ili 3,8% manje u odnosu na 2018. godinu.

Kada je u pitanju sfera izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture u 2019. godini možemo konstatovati da je realizovano ukupno 65 projekata ukupne vrijednosti vrijednosti od 8.797.000,00 KM.

U strukturi tih projekata najznačajnije mjesto zauzimaju projekti iz oblasti saobraćaja njih 36 ukupne vrijednosti od 2.740.000,00 KM kao i projekti iz oblasti komunalne infrastrukture njih 15 ukupne vrijednosti 2.459.000,00 KM.

Za sedam projekata iz oblasti društvene infrastrukture izdvojeno je 2.701.000,00 KM.

Ovom prilikom nabrojat ću samo nekoliko najznačajniji.U oblasti vodosnadbjevanja završili smo I fazu izgradnje vodovodnog sistema Vrutak vrijednu 1.700.000,00 KM.

Završena je i rekonstrukcija taložnice na filter postrojenju Karašnica kao i rekonstrukcija primarne vodovodne mreže u ulicama Omladinska, Kakanjska i Bosanski put.

U oblasti saobraćajne infrastrukture nastavljena je modernizacija putne mreže i to regionalne ceste u MZ Lješevo, saobračajnica kroz IZ Željezara Ilijaš i Luka, asfaltiranje I faze puta Misoča – Zenik i puta za naselje Korita te puteva u naseljima Homar, Kustura, Vratuša, Karašnica i niz drugih manjih putnih pravaca u večini naših MZ.

U oblasti društvene infrastrukture završena je I faza izgradnje gradskog stadiona Ilijaš vrijedna 1.560.000,00 KM. Izgrađena je i opremljena fiskulturna sala u SŠC "Nedžad Ibrišimović" ukupne vrijednosti 900.000,00 KM koju smo jučer svečano otvorili. Završena je i rekonstrukcija društvenog doma u MZ Podlugovi kao i I faza izgradnje reciklažnog dvorišta.

Kroz tekuće potpore posebno smo podržali pojedine kategorije stanovništva kao i rad svih udruženja građana i nevladinog sektora u iznosu od 1.892.000,00 KM od čega: transfer za učenike, studente i mlade u iznosu od 414.000,00 KM, transfer za socijalne programe i boračku populaciju od 486.000,00 KM, potom transfer za udruženja građana i neprofitne organizacije u iznosu 730.000,00 KM i za posticajne mjere našim poljoprivrednicima 261.000,00 KM

U ovoj godini intenzivno ćemo raditi na izradi i donošenju nove Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021. - 2027. godina. Bez obzira što općina ima svoju aktuelnu strategiju koja važi do 2022. godine i koja je u punoj implementaciji, nova zakonska regulativa definiše novu metodologiju programiranja razvoja i obavezu svih nivoa vlasti da se na sinhroniziran način i za isti period donesu usaglašene strategije razvoja.

Tim dokumentom pokušat ćemo dati odgovore na nove izazove aktulenog vremena sa krajnjim ciljem da se zadrže i porastu pozitivni trendovi u ekonomskom rastu općine, da se programski definira područje zaštite prirodne sredine i nastavak infrastrukturnog i društvenog razvoja.

Kada je u pitanju ekonomski rast, općina Ilijaš je sposobna da dalje razvija povoljan poslovni ambijent. U tom smislu u ovoj godini nastaviće se ili započeti gradnja novih proizvodnih ili poslovnih hala i objekata uglavnom kao rezultat povećanja kapaciteta postojećih firmi.

Ono što predstavlja vrlo ozbiljan problem i što se generalno manifestira na makro planu jeste teško stanje na tržištu rada, visina plata u realnom sektoru, odlazak kvalifikacione i stručne radne snage kao i smanjen interes stranih investitora za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.

Biti ćemo od onih koji će inicirati, zagovarati i predlagati donošenje makro – ekonomskih politika i mjera koje treba da ublaže ove negativne tendencije, a na lokalnom nivou ćemo nastaviti subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje, uvođenje novih posticaja i posebno dalje investirati u opremanje industrijskih zona. U 2020. godini uvest ćemo još jednu liniju podrške proizvodnim privrednim subjektima i obrtnicima, a to je potpuno regresiranje kamata na investicione kredite.

Kada govorimo o zaštiti prirodne sredine kao oblasti kojoj se do sada posvećivalo manje pažnje od potreba koje determiniraju održivi razvoj, uz sve ono što je definirano lokalnim i kantonalnim ekološkim akcionim planom, posebna pažnja će se posvetiti zaštiti vodotoka rijeke Misoče bez koje nema stabilnog snadbjevanja pitkom vodom Ilijaša, za šta će se morati obezbjediti značajna sredstva za zajedničke projekte na području općina Breza i Vareš, potom mjerama na smanjenju zagađenja zraka koje moraju biti konzistetne, dugoročne i bazirane na stručnim rješenjima

Upravljanje čvrstim i komunalnim otpadom je segment koji je organizacijski i infrastrukturno sa aspekta opremljenosti najbolje riješen. U ovoj godini završit ćemo izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu i dalje proširivati sistem dvolinijskog odvoza otpada.

Za ovu oblast vežu se i projekti energetske efikasnosti. Općina Ilijaš će sufinansirati projekte energetske efikasnosti sa liste javnih objekata koje je utvrdila Vlada KS putem Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2020. godinu. Radi se o objektima iz sfere obrazovanja i to: objekat SŠC "Nedžad Ibrišimović" i objekti područnih škola Lješevo, Ljubinići, Malešići i Dragoradi.

Kada je u pitanju infrastrukturni i društveni razvoj u 2020. godini definirali smo i budžetski pozicionirali 81 kapitalni projekat ukupne vrijednosti cca. 9.000.000,00 KM.

Kao najznačajnije projekte ističem: nastavak rekonstrukcije regionalne ceste; završetak započetih rekonstrukcija puteva ulica Ivana Franje Jukića, Bogumilska i Hašima Spahića, puta koji povezuje regionalnu cestu do mosta na rijeci Bosni u MZ Ljubinići kao i puta kroz željezaru Ilijaš; rekonstrukcija puta Vratuša I faza, izgradnja novog puta na potezu zgrada Općine – regionalna cesta; rekonstrukcije puteva u sklopu zgrada socijalnog stanovanja u Starom Ilijašu kao i puteva u naseljima Hadžiči i Vlaškovo; sanacija i modrenizacija lokalne putne mreže u četrnaest MZ u dužini od cca 15 kilometara; II faza izgradnje objekta gradskog stadiona Ilijaš; puštanje u funkciju vodovodnog sistema Vrutak; završetak rekonstrukcije prostora i nabavka opreme za produženi boravak u OŠ "Hašim Spahić"; rekonstrukcija prostora u JU "Djeca Sarajeva" – vrtić Ilijaš; nastavak uređenja vodotoka rijeka Bosne i Misoče; nastavak gasifikacije područja Alića Gaja i Luke kao i projektovanje gasne mreže u MZ Mrakovo; izgradnja i nadopuna sistema javne rsavjete sa nova 323 rasvjetna tijela; nastavak projekta revitalizacije povjesne jezgre Starog Grada Dubrovnika i niz drugih projekata.

Posebna pažnja posvetit će se izradi nove prostorno planske dokumentacije sa akcentom na urbanistički plan za urbano područje općine Ilijaš kao i konačan završetak projekta "Adresni registar".

Čitav segment aktivnosti biće posvećen pripremi investicione tehničke dokumentacije za projekte koji  se planiraju  realizirati u narednom trogodišnjem periodu, a to su: završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju podzemne garaže u Ilijašu; završetak izrade  projektne dokumentacije za podhodnik na željezničkoj stanici u MZ Podlugovi; dopuna glavnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije sa prečistaćem u MZ Kamenica; izrada idejnog i glavnog projekta tretmana otpadnih voda u MZ Gajevi; izrada idejnog i glavnog projekta vodosnabdjevanja MZ Ljubina iz sistema Sokolina; izrada projekta rekonstrukcije puta u MZ Ljubinići na potezu podvožnjak – mezarje; izrada projektne rehabilitacije – rekonstrukcije puta Mlini – Misoča.

Naši planovi jesu ambiciozni, ali rezultati iz prethodnih godina daju nam za pravo da optimistično definišemo viziju daljeg razvoja naše općine. Danas više nego ikada moramo pružiti perspektivu i izvjesniju budućnost generacijama koje dolaze. Pozivam sve nas, a prije svega one najodgovornije koji artikulišu društvene i političke procese da iskažemo punu odgovornost prema ovako postavljenim ciljevima.

Na kraju koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način doprinjeli ostvarenom napredku naše općine, svima Vama kao i građanima BiH čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a mojim ilijašanima i Dan općine Ilijaš."

LAST_UPDATED2
 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2098
mod_vvisit_counterJuče3588
mod_vvisit_counterOva sedmica10877
mod_vvisit_counterOvaj mjesec10877