Informacije sa Biroa za zapošljavanje-Ilijaš
Zavod za zapošljavanje je javna institucija, čija je obaveza posredovanje pri zapošljavanju, informisanje o mogućnosti zapošljavanja, provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke, prekvalifikacije nezaposlenih osoba, te njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima.Informaciju o nezaposlenosti građana u općini Ilijaš, dao nam je Dženan Nožić, šef Biroa za zapošljavanje u Ilijašu koji je rekao da je na Birou Ilijaš do 31.10.2008. registrovano 4.709 osoba,od toga je 2.380 NK radnika, 1.341 KV, 793 SSS, dok se sa VSS na zavodu nalazi 78 osoba. Projekat „Posao za sve“ i projekt za pripravnike biće realiziran početkom naredne godine za koji je Vlada Kantona Sarajevo odobrila sredstva i to za 300 pripravnika. U razgovoru sa gosp. Nožićem saznali smo da zavod nema veliku ulogu pri zapošljavanju lica sa zavoda, već da je poslodavac taj koji odlučuje koga će zaposliti.Ono što poslodavci traže jeste znanje stranih jezika i rad na računaru, a po njegovim riječima većina građana nema to znanje.Služba za zapošljavanje periodično obavlja i ocjenjivanje tržišta rada prema instrukcijama Federalnog zavoda u cilju dobijanja podataka i pružanja informacija o kretanjima na tržištu rada.