Budžet

2019. godina

alt Budžet općine Ilijaš za 2019. godinu

alt Odlukao izvršenju Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu

2018. godina

alt Odlukao izvršenju Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu

alt Budžet općine Ilijaš za 2018. godinu

alt Dokument Okvirnog Budžeta općine Ilijaš za period 2019.-2021. godina

alt Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2018.godinu

alt Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2018.godinu

2017. godina

alt Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2017

alt Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2017

alt  Odluka o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za 2017.godinu

alt  Budžet općine Ilijaš za 2017

alt  Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2017.godinu

alt  Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2017.godinu

2016. godina

alt  Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2016 godinu

alt  Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2016 godinu

alt Dokument okvirnog Budžeta za period 2016.-2018.godine.

alt  Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2016.Godinu.

alt Budžet Općine Ilijaš za 2016.godinu

alt Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2016.godinu

alt Nacrt Odluke o izvrsavanju Budzeta Općine Ilijaš za 2016.godinu

 

 


2015. godina

alt Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

alt Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

alt Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017.

alt Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

alt Budžet Općine Ilijaš za 2015. godinu

alt Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

alt Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu

 

 


 2014. godina

alt Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

alt Budžet Općine Ilijaš za 2014. godinu

alt Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

alt Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

alt Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

alt Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

alt Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu

 

 


 2013. godina

alt Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2013.godine (tekstualni dio)

alt Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2013.godine

alt Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Budžet općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Odluka o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kluture koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općina Ilijaš za 2013. godinu

alt Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

alt Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta Općine Ilijaš za 2013. godinu

 


 2012. godina

alt Nacrt Odluke o izvršavanju Budzeta općine Ilijaš za 2012. godinu

alt Nacrt Budzeta općine Ilijaš za 2012. godinu

 


 2011. godina

alt Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš 2011. godine 

alt Nacrt Budzeta općine Ilijaš za 2011. godinu

 


 2010. godina

alt Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš 2010. godine 

alt Nacrt Budzeta općine Ilijaš za 2010. godinu

 


 2009. godina

alt Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2009 godinu

 


 2008. godina

alt Prijedlog Budžeta općine Ilijaš za 2008 godinu