Udruženja PDF

U nastavku slijedi tabelarni prikaz sportskih udruženja na Općini Ilijaš sa nekim pratećim informacijama:

 

R/B

NAZIV UDRUŽENJA

ODGOVORNA OSOBA

BROJ TELEFONA

1.

NOGOMETNI KLUB „JEDINSVO“ LJUBINIĆI

ALISPAHIĆ DŽEVAD

061/243-669

2.

STONOTENISKI KLUB „HAŠIM SPAHIĆ“ ILIJAŠ

ČUSTOVIĆ SENAD

 061/225-307

3.

NOGOMETNI KLUB

„ILIJAŠ“ ILIJAŠ

FAZLIĆ MUSTAFA

sekretar HARIS MUJKIĆ

061/136-469

061/224-137

4.

„ATLETSKI KLUB ILIJAŠ“ ILIJAŠ

BEKTIĆ MIRZA

061/169-963

5.

KOŠARKAŠKI KLUB ILIJAŠ

RIZVO EDIB

061/221-027

6.

KARATE KLUB „RAŠID BUĆA“ ILIJAŠ

BUĆA RAIF

NUHODŽIĆ SAKIP

061/210-573

             

7.

ODBOJKAŠKI KLUB ILIJAŠ

ARNAUT HAZIM

063/893-040

8.

KARATE KLUB „BUNKAI“

MEKIĆ SEAD

061/866-304

9.

ŠAHOVSKI KLUB „ILIJAŠ“ ILIJAŠ

BEČIĆ MUNIB

062/119-665

10.

 SPORTSKO INVALIDSKO DRUŠTVO S.I.D. "ILIJAŠ 126“

ČIZMO JASMIN

GURDA  ISMET

DERVIŠEVIĆ MUHIDIN

061/552-506

061/107-488

062/546-381

11.

UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA OPĆINE ILIJAŠ 

ŽUTIĆ SULEJMAN

061/519-486